13 czerwca 2017

Jubileusz Szkoły Podstawowej w Smardzewie

10 czerwca 2017 r. Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa uczestniczyła w obchodach Jubileuszu Publicznej Szkoły Podstawowej w Smardzewie. W tym dniu szkoła uczciła Jubileusz 20-lecia funkcjonowania w nowym budynku oraz nadania imienia Jana Pawła II.

Podczas obchodów uroczystą Mszę Świętą odprawił biskup Edward Dajczak. Następnie część oficjalna odbyła się w murach szkoły. W obchodach wzięli udział absolwenci szkoły – biskup Edward Dajczak oraz Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Obecni byli: Krzysztof Neryng – Wójt Gminy Szczaniec, radni Gminy, dyrektorzy gminnych placówek, proboszczowie, absolwenci, dawni pracownicy oraz obecni uczniowie szkoły.