28 maja 2024
eskp

Odbiór zaświadczeń dla finalistów konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych Zwracamy się do Państwa z prośbą o odbieranie zaświadczeń dla finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2023/2024 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Zaświadczenia należy odbierać w placówkach Kuratorium: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Delegaturze w Zielonej Górze i Terenowych Zespołach Wizytatorów w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Żarach, zgodnie z położeniem szkoły.
15 maja 2024

Okrągły stół o prawach dziecka i prawach ucznia – zaproszenie

Wojewoda Lubuski Pan Marek Cebula wraz z Lubuskim Kuratorem Oświaty Panem Mariuszem Biniewskim organizują spotkanie okrągłego stołu, którego tematem będą prawa dziecka i prawa ucznia. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Dziecka Pani Moniki Horny-Cieślak. Jego celem głównym jest rozpowszechnienie wiedzy wśród młodzieży szkolnej o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia. Wydarzenie skierowane jest do zainteresowanych tematyką uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów klas 1 i 2 szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego.
7 marca 2024

Komunikat w sprawie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty upływa z dniem 31 maja każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim). Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zgodnie z wieloletnią tradycją – nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, przyznawane są nagrody na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
29 maja 2024

Komunikat Rady Języka Polskiego z 10 maja 2024 r. w sprawie zmian zasad pisowni

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN ogłosiła kilka zmian zasad pisowni, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Ten dość odległy termin przyjęto, aby umożliwić wszystkim osobom i instytucjom dostosowanie się do nich. Zmiany dotyczą niektórych reguł używania wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej oraz użycia łącznika.
29 maja 2024

Ceremonia wręczenia nagród: konkurs eTwinning 2024

W dniu 10 czerwca 2024 r. odbędzie się odbędzie się gala wręczenia nagród w konkursie eTwinning, która corocznie organizowana jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach działań Krajowego Biura eTwinning.
28 maja 2024

Konferencja wojewódzka „Mutyzm wybiórczy wyzwaniem w diagnozie, w terapii, w pracy nauczyciela”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego,   Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze przy współpracy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie zaprasza dyrektorów, nauczycieli specjalistów i osoby zainteresowane na konferencję, której tematyka dotyczy mutyzmu wybiórczego. Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2024 r., w godz. 10.00 – 14.00 w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze,
28 maja 2024

35. rocznica częściowo wolnych wyborów parlamentarnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa lubuskiego, 4 i 18 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne wybory do Senatu. Z tej okazji Sejm 24 maja 2013 r. podjął uchwałę ustanawiającą 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich. Z uwagi na zbliżający się termin 35 rocznicy tych jakże ważnych dla naszego kraju wydarzeń, Lubuski Kurator Oświaty zachęca do podejmowania działań w Państwa szkołach i placówkach,
28 maja 2024

Aplikacja cyfrowa Test Fus

W związku z realizacją ministerialnego Programu „WF z AWF – Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości” zespół działaczy filii AWF w Białej Podlaskiej stworzył narzędzie badawcze oparte na nowoczesnej technologii – Aplikację cyfrową Test Fus.
28 maja 2024

Konferencja Empowering Tomorrow’s Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Norweski Dyrektoriat ds. Wyższej Edukacji i Umiejętności zapraszają na konferencję „Empowering Tomorrow’s Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET” dotyczącą systemowych i praktycznych aspektów nowych technologii w sektorze VET, która odbędzie się w dniach 13-14 czerwca br. w Warszawie, w Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre.
28 maja 2024

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa lubuskiego Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 oraz z 2019 r. poz. 1615 i z 2023 r. poz. 1002) w związku z  art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r.