20 kwietnia 2023

Czy na pewno robimy wystarczająco dużo, aby zapobiegać przemocy rówieśniczej? – materiały po konferencji

13 kwietnia 2023 r. dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczestniczyli w zorganizowanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty konferencji pn. Czy na pewno robimy wystarczająco dużo, aby zapobiegać przemocy rówieśniczej? Celem konferencji było podniesienie świadomości i kompetencji dyrektorów szkół w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej. Podczas spotkania  poruszone zostały tematy:  Bezpieczeństwo uczniów w dokumentacji szkolnej; Co należy wiedzieć o przemocy rówieśniczej, aby skutecznie działać? Reagowanie na przemoc rówieśniczą z perspektywy osób dorosłych. W gronie zaproszonych gości, którzy poprowadzili merytoryczną część konferencji, znaleźli się: Marek Piechowiak konsultant ds. zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Nadkomisarz Justyna Ławreszuk, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i handlu ludźmi Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, psycholog, wykładowca na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Izabela Podsiadło- Dacewicz, coach, mediatorka, terapeutka, interwentka kryzysowa, główny specjalista Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Konferencja była znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznych rozwiązań wychowawczych z zakresu aktualnego problemu nieprzyjemnych zachowań uczniów. Lubuski Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa składa podziękowania dyrektorom szkół za zainteresowanie tematem i liczny udział w konferencji.

 

W załączeniu materiały z narady.

Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?

https://um.warszawa.pl/waw/wcies/materialy-edukacyjne-sppc

Załączniki

BEZPIECZEŃSTWO-W-DOKUMENTACJI-SZKOLNEJ
Data: 2023-04-20, rozmiar: 1 MB
BULLYING
Data: 2023-04-20, rozmiar: 921 KB