26 maja, 2023

26 maja 2023

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2023

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 marca 2023 r. przez Lubuskiego Kuratora Oświaty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2023 roku, wpłynęły 73 oferty.   Powołana do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej wszystkich ofert, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. do dnia 28 kwietnia 2023 r., do godziny 15:00.
26 maja 2023

Gra miejska „Przygoda z Tatą”

Szanowni Państwo Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje grę miejską „Przygoda z Tatą”. Celem gry jest wzmacnianie więzi rodzinnych, budowanie pozytywnego wizerunku ojca, promowanie zaangażowanego ojcostwa i aktywnego spędzania czasu ojców z dziećmi. Załączniki Gorzów Wlkp. godz. 1030 (3) (1) Data: 2023-05-26, rozmiar: 212 KB
26 maja 2023

Konferencja naukowo-metodyczna „Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole – wyzwania, dobre praktyki i perspektywy”.

wom gorzow
Informujemy Państwa, że w dniu 2 czerwca 2023 r. (godz. 10.00-13.00) odbędzie się konferencja naukowo-metodyczna „Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole – wyzwania, dobre praktyki i perspektywy”. Konferencja realizowana jest przez Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z poznańską AWF – Filia w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim w ramach realizowanego przez GZSN „START” projektu „Gorzowska Spartakiada Paraolimpijska 2023”. Celem konferencji jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych rozwiązań sprzyjających fizycznemu rozwojowi uczniów z niepełnosprawnościami.