29 sierpnia 2011

„Weź kurs na wielokulturowość” – kurs trenera kompetencji międzykulturowych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość” rozpoczęła 22 sierpnia 2011 r. rekrutację na 10-miesięczny Kurs trenera kompetencji międzykulturowych dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym (pracowników i pracowniczek oświaty, urzędów samorządowych, służb mundurowych, służb medycznych). zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji trenerskich i umiejętności pracy z grupą metodami aktywnymi w takich obszarach tematycznych jak: prawa człowieka, wielokulturowość, czy integracja społeczna obywateli państw trzecich w Polsce i relacje urzędnik służby publicznej – imigrant


W ramach kursu moduły warsztatowe służące rozwijaniu kompetencji międzykulturowych i umiejętności trenerskich uzupełniane będą wykładami i seminariami m.in. na temat problematyki migracji, integracji, praw człowieka, przepisów prawa i statusu prawnego cudzoziemców w Polsce, a także wielokulturowości i ochrony przed dyskryminacją.

Kursanci opracują pod okiem ekspertów programy jednodniowych warsztatów dla grup objętych projektem (są to: służby mundurowe, służby medyczne, pracowniczki/pracownicy oświaty i urzędów samorządowych) oraz przeprowadzą 8-godzinne warsztaty, po których otrzymają certyfikat ukończenia Kursu. Zajęcia w ramach Kursu poprowadzą eksperci i ekspertki wyspecjalizowani w w/w problematyce.

Organizatorzy poszukują uczestników i uczestniczek, którzy będą wykorzystywać nabyte umiejętności, prowadząc w przyszłości warsztaty i szkolenia dla innych pracowników i pracowniczek służb publicznych i w ten sposób multiplikować wiedzę na w/w tematy oraz rozwijać kompetencje międzykulturowe tych osób.

Kurs potrwa od listopada 2011 r. do września 2012 r., zajęcia będą odbywały się w Warszawie. Udział w Kursie jest bezpłatny. Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania zostaną pokryte przez organizatora.

 

Projekt „Weź kurs na wielokulturowość. Edukacja na temat praw człowieka i wielokulturowości kluczem do budowania otwartego społeczeństwa przyjmującego obywateli państw trzecich” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Szczegółowe informacje dotyczące Kursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie projektu: www.hfhr.org.pl/wezkurs oraz w załącznikach.

Załącznik

Regulamin kursu trenerskiego

Ramowy harmonogram kursu