30 sierpnia 2011

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), w dniu 16 listopada 2009 r. Lubuski Kurator Oświaty podał do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa lubuskiego.

 

Plan nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami województwa lubuskiego w roku szkolnym 2009/2010 zawiera zakres ewaluacji problemowej oraz tematykę kontroli planowanych w szkołach i placówkach.

 

Załącznik: Plan nadzoru LKO 2011.