7 stycznia 2021

Raport z przeprowadzonego monitorowania sposobu organizacji  realizacji zadań szkół województwa lubuskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, przedstawiamy Państwu raport z przeprowadzonego monitorowania sposobu organizacji  realizacji zadań szkół województwa lubuskiego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Badanie przeprowadzone zostało w okresie od 26 listopada do 16 grudnia 2020 r. z wykorzystaniem ankiety oraz informacji przesłanych przez dyrektorów szkół do kuratorium oświaty. Monitorowaniem objęto 92,82%  publicznych i niepublicznych szkół ogólnodostępnych i specjalnych, w tym:

 • 327 szkół podstawowych,
 • 2 szkoły podstawowe dla dorosłych,
 • 49 liceów ogólnokształcących,
 • 15 liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
 • 55 techników,
 • 53 branżowe szkoły I stopnia,
 • 25 szkół policealnych,
 • 17 szkół specjalnych przysposabiających do pracy,
 • 3 szkoły artystyczne.

Celem badania było ustalenie prawidłowości działań podejmowanych przez dyrektorów szkół województwa lubuskiego w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w zakresie:

1) organizacji i przebiegu procesu edukacyjno-wychowawczego;

2) realizacji zadań  w obszarze sprawowania przez dyrektorów wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

Raport składa się z czterech części:

 • Wyniki monitorowania ankietowego.
 • Podsumowanie – organizacja i przebieg procesu edukacyjno-wychowawczego.
 • Podsumowanie –wewnętrzny nadzór pedagogiczny.
 • Wnioski i rekomendacje.

 

Zarówno arkusz monitorowania jak i sam raport odnoszą się do zadań dyrektora szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego, stanowią zatem dla Państwa pomoc w Waszej codziennej pracy.

Załączniki

Raport
Data: 2021-01-07, rozmiar: 988 KB