4 maja 2023

Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym “KWIATY I PSZCZOŁY”

Plakat
Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym “KWIATY I PSZCZOŁY” organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS w Policach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach w ramach dofinansowania ze środków mBank.
28 kwietnia 2023

„SIŁA TKWI W MŁODEJ KRWI” – Akcja promowania Honorowego Krwiodawstwa w szkołach.

Klub Honorowych Dawców Krwi Ognista Kropla działający przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim,  na początku kwietnia rozpoczął akcję promowania honorowego krwiodawstwa w szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa lubuskiego. Kampania promocyjna realizowana jest w ramach ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” oraz kampanii edukacyjnej pn. Twoja Krew, Moje Życie. Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży, kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów oraz obalenie negatywnych mitów związanych z oddawaniem krwi.
26 kwietnia 2023

Konkurs Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Szanowni Państwo, informuję, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) rozpoczął realizację projektu pn. „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jednym z elementów projektu jest konkurs pod hasłem „Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, który adresowany jest do uczniów klas 0-3 szkół podstawowych.
25 kwietnia 2023

Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach realizacji pilotażowego wdrożenia Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), organizuje cykl czternastu regionalnych spotkań informacyjno-konsultacyjnych, adresowanych do środowiska edukacyjnego, organów prowadzących i instytucji współpracujących ze SCWEW. Spotkania odbywają się w formule online i będą dostępne dla wszystkich podmiotów zainteresowanych edukacją. Spotkania są realizowane w formule online, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki.  Spotkania realizowane są w ramach projektu finansowanego ze środków EFS „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.
25 kwietnia 2023

Bezpłatne porady telemetryczne, realizowane przez przychodnię Dimedic

logo
Projekt Dimedic Ukraina, z bezpłatnymi konsultacjami online dla uchodźców, został uruchomiony kilkanaście dni po wybuchu wojny na Ukrainie 30 tysięcy bezpłatnych konsultacji medycznych. Już rok pomagamy pacjentom z Ukrainy   Wychłodzenie organizmu, brak stałych leków dla osób chorujących przewlekle, alergie skórne i wziewne, a nawet konieczność ponownego zabezpieczenia ran postrzałowych po operacji na Ukrainie – to tylko kilka, z ponad 30 tys. historii pacjentów, którzy w ciągu ostatniego roku otrzymali bezpłatna pomoc w przychodni Dimedic.
25 kwietnia 2023

Podziel się wyzwaniem w pracy doradczej!

logo erasmus +
Krajowe Centrum Europass & Euroguidance w związku z planowanym cyklem webinariów, poświęconych wyzwaniom w pracy doradcy zawodowego i konsultanta kariery zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Ankieta zawiera 4 pytania dotyczące trudnych przypadków w Państwa praktyce oraz sposobów interwencji jakie były zastosowane, skutecznie lub nie. Istotne jest to, aby podczas kolejnej serii spotkań pracować na realnych wyzwaniach w pracy doradczej by jeszcze lepiej wspierać rozwój Państwa kompetencji i wypracowywań najlepsze praktyki i interwencje doradcze.
24 kwietnia 2023

Szkolenia w ramach projektu „Przez komputer do mózgu. Efektywne uczenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.”

Szanowni Państwo, w ramach projektu „Przez komputer do mózgu. Efektywne uczenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii” oferujemy BEZPŁATNIE nauczycielom szkół i przedszkoli: Kurs online na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej MEiN Szkolenia online lub stacjonarne Indywidualne konsultacje Treści szkoleń i konsultacji dotyczą wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela. Szkolenia będą dostosowywane do potrzeb grup (np. nauczycieli przedszkoli).   Szczegóły są dostępne na stronie https://perceptiedukacja.pl/przez-komputer-do-mozgu/
21 kwietnia 2023

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. „Mój Brzechwa”.

Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzanie wyobraźni oraz zachęcanie do czytania i poznawania najpiękniejszych bajek, wierszy i utworów poety. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów klas I – III szkół podstawowych.
21 kwietnia 2023

Julka Lisiecka uczennica Zespołu Szkół Technicznych imienia Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze – III miejsce w Polsce w konkursie „ Poznaj swoje prawa w pracy”

W warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbył się 18 kwietnia  finał X edycji konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”, organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu było i jest popularyzowanie kultury bezpieczeństwa oraz kształtowanie pożądanych postaw uczniów w zakresie bezpieczeństwa pracy. Po raz pierwszy konkurs został zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w roku szkolnym 2013/14 jako element programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, ale przede wszystkim jako sprawdzian poziomu wiedzy zdobytej przez jego uczestników.
20 kwietnia 2023

Czy na pewno robimy wystarczająco dużo, aby zapobiegać przemocy rówieśniczej? – materiały po konferencji

13 kwietnia 2023 r. dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczestniczyli w zorganizowanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty konferencji pn. Czy na pewno robimy wystarczająco dużo, aby zapobiegać przemocy rówieśniczej? Celem konferencji było podniesienie świadomości i kompetencji dyrektorów szkół w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej. Podczas spotkania  poruszone zostały tematy:  Bezpieczeństwo uczniów w dokumentacji szkolnej; Co należy wiedzieć o przemocy rówieśniczej, aby skutecznie działać? Reagowanie na przemoc rówieśniczą z perspektywy osób dorosłych.
20 kwietnia 2023

XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych – oferta dla maturzystów 2023

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2023, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 400 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. „Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości,
20 kwietnia 2023

Indeks Start2Star – program stypendialny dla maturzystów.

Rusza rekrutacja do 16 edycji programu Indeks Start2Star. Jest to program stypendialny dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin i zaczynających studia, finansowany w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, a jego realizacja odbywa się we współpracy z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi.
20 kwietnia 2023

XVI KONKURS PLASTYCZNY „Mój pamiętnik” pod hasłem Mój pomysł na ścianę — projektujemy murale

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku już po raz szesnasty organizuje Konkurs Plastyczny pn. „Mój pamiętnik” inspirowany twórczością wybitego artysty Ludomira Sleńdzińskiego. Każda edycja konkursowych zmagań poświęcona jest kolejnej planszy malarskiego pamiętnika artysty i stawia nowe wyzwanie przed uczestnikami konkursu. Tym razem Konkurs odbywa się pod hasłem „Mój pomysł na ścianę – projektujemy murale”, a uczestnicy mają za zadnie wykonanie projektu dekoracji ściennej dowolnego obiektu architektonicznego.
20 kwietnia 2023

Konkurs wiedzy historycznej „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r. Edycja 2023 dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych”

W ramach obchodów Święta Narodowego 3 Maja, 27 kwietnia br. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy historycznej pn. Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r., składający się z 2 quizów online adresowanych do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie, które objęte zostało honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka będzie miało formę quizu online. Będzie mogło w nim uczestniczyć jednocześnie 2000 uczniów w całej Polsce poprzez połączenie i udział w grze za pomocą smartfona,