14 kwietnia 2017

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że od dnia 1 marca br., zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60), wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły[1] tylko w przypadku jeżeli: ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka CROD – dostępna tylko dla dyrektorów szkół – w strefie dla zalogowanych SIO), udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
13 kwietnia 2017

III edycja Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja

fundacja swietego mikolaja
Trwa nabór do III edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Program skierowany jest do zaangażowanych społecznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16-20 lat, którzy chcą zrealizować własny projekt dla społeczności lokalnej. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie mogą zgłaszać projekty przez formularz dostępny na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia, do 15 maja 2017r. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, fundacja wybierze autorów najlepszych pomysłów, których zaprosi do udziału w wakacyjnej „Szkole letniej” (2-11.08.2017 Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance koło Serocka),
13 kwietnia 2017

Dni wolne od pracy w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Informujemy, że 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia będą w tym roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji rządowej, w tym Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. W zamian nasz urząd będzie otwarty dla Państwa w soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września. Stosowne zarządzenie podpisała Pani Beata Kempa, szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  
12 kwietnia 2017

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „BEZPIECZNA+”

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Lubuski rozpoczął nabór wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” w 2017 roku. Wnioski można składać do 01 czerwca 2017 roku. Celem programu „Bezpieczna+” jest wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach. Zamierzeniem programu jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz pomoc w zakupie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań.
11 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty

logo ko
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej upływa z dniem 19 maja 2017 r.  natomiast  o nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty z dniem 16 czerwca 2017 r. (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim). Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zgodnie z wieloletnią tradycją – nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, przyznawane są – na podstawie art.
10 kwietnia 2017

II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Szanowni Państwo 25 kwietnia 2017 r.  w Ministerstwie Energii odbędzie się II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej.  Ministerstwo zaprasza do udziału reprezentantów uczelni, kuratoriów oświaty, szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej. W trakcie Forum zaprezentowane zostaną inicjatywy Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz rozwiązania Francji i Finlandii w obszarze edukacji i kształcenia wyższego związanego z  energetyką jądrową.
10 kwietnia 2017

Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godzinie 1100 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 107 (sala 102, I. piętro).  
10 kwietnia 2017

III edycja programu Polskie Nadzieje Olimpijskie

polski komitet olimpijski
Polski Komitet Olimpijski zaprasza do wzięcia udziału w III edycji programu Polskie Nadzieje Olimpijskie, w ramach którego przyznawane są granty finansowe dla instytucji i organizacji sportowych, prowadzących zajęcia sportowe na poziomie wyczynowym dla dzieci i młodzieży oraz na różnych poziomach dla dzieci i młodzieży chorej i niepełnosprawnej.   Na stronie www.nadziejeolimpijskie.pl znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na adres e-mail: wniosek@nadziejeolimpijskie.pl do 30 kwietnia 2017r. Więcej informacji w załączonym poniżej regulaminie i na stronie internetowej programu.
10 kwietnia 2017

Półmetek projektu ERASMUS + w ZST Lubsko

erasmus plus
To już półmetek projektu staży zawodowych organizowanych przez Zespół Szkół Technicznych w Lubsku. Projekt „Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy – zagraniczna praktyka w ZST Lubsko” który otrzymał dofinansowanie  z programu ERASMUS + na lata 2016-2018 cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów szkoły. W ramach projektu organizowane są staże zawodowe połączone z nauką języka niemieckiego oraz aktywnym zwiedzaniem największych miast Niemiec  Na staż wyjechało już 20 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych. Poniżej foto relacja z wyjazdu grupy uczniów do Berlina.
7 kwietnia 2017

Podsumowanie Konkursów Przedmiotowych 2016/2017 – Gimnazjum

Szanowni Państwo, W dniu 6 kwietnia br. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów naszego województwa organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017. Swoją obecnością zaszczycili m.in. Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty, Pan Robert Paluch – Wicewojewoda Lubuski, Pan Dariusz Wróblewski – Starosta Zielonogórski, Pan Ignacy Odważny – Burmistrz Sulechowa oraz Pan Jerzy Kaliszan – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim.
6 kwietnia 2017

Oświadczenie

logo_LKO
Dnia 20 marca 2017 r. wpłynęło do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim pismo dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu z prośbą o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie jednego z zatrudnionych w szkole nauczycieli. W piśmie dyrektor szkoły informuje o możliwości uchybienia godności zawodu i obowiązkom nauczyciela, „polegającym na prezentowaniu w mediach społecznościowych wypowiedzi pełnych agresji, nienawiści i osądów osób, kościoła katolickiego i władz państwowych (…)”. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające,
6 kwietnia 2017

Wojewódzka debata o cyberzagrożeniach

4 kwietnia br. w gorzowskim kinie Helios odbyła się wojewódzka debata o cyberzagrożeniach, której organizatorami byli Lubuski Kurator Oświaty i Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Wzięli w niej udział dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkolni szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa lubuskiego. Po przywitaniu uczestników debaty i krótkim wprowadzeniu do tematu wiodącego, nastąpiła projekcja filmu Nerve. Seans był punktem wyjścia dla dyskusji z moderatorami,
6 kwietnia 2017

XII edycja Konkursu na Najlepszą Gazetkę Szkolną województwa lubuskiego

wom gorzow
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza zespoły redakcyjne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w XII edycji konkursu na najlepszą szkolną gazetkę. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
1)    gazetki szkół podstawowych,
2)    gazetki gimnazjów,
3)    gazetki szkół ponadgimnazjalnych. Zespoły redakcyjne, które chcą się przyłączyć do konkursu, powinny przesłać dwa numery gazetek szkolnych wydanych od września 2016 do maja 2017 roku. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego podany w załączonej poniżej informacji o konkursie bądź na adres email: wom@womgorz.edu.pl  z dopiskiem „konkurs gazetek”,