31 marca 2021

Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego oraz zgodnie z rekomendacjami zawartymi w raporcie końcowym  Wpływu edukacji na odległość na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, Lubuski Kurator Oświaty w dniu 30 marca 2021 r. zorganizował konferencję pn.  Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły.
31 marca 2021

Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland Nowe Technologie

Zapraszamy do udziału w Eliminacjach Krajowych WorldSkills Poland Nowe Technologie, które odbędą się 2 czerwca 2021 roku w Lublinie. Eliminacje obejmą 5 konkurencji dotyczących tzw. zawodów przyszłości takich jak: robotyka mobilna, cyberbezpieczeństwo, mechatronika, przemysł 4.0, chmura obliczeniowa. Więcej informacji o eliminacjach dostępne na: https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-lublin/
31 marca 2021

Program Erasmus+ na lata 2021-2027

Komisja Europejska w dniu 25 marca br. przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej oraz do rejestracji na Ogólnopolski Dzień Informacyjny, podczas którego nastąpi oficjalna inauguracja nowej perspektywy finansowej dla programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza: http://wydarzenia.frse.org.pl/ankieta/577996/ogolnopolski-dzien-informacyjny-15-kwietnia-2021-r.html
31 marca 2021

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „WESOŁEGO ALLELUJA”

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „ Wesołego Alleluja”. Wielkanocne, plastyczne przedsięwzięcie organizowane jest przez szkołę od 2013 r.  W tym roku, już po raz dziewiąty,  Organizatorzy czekają na kartki świąteczne od dzieci z Polski, Europy i świata. Termin nadsyłania prac mija 9 kwietnia 2021 r.
31 marca 2021

IX Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Wydział Filozofii i Fundacja Rozwoju KUL zapraszają do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Logicznym. Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, jak i regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się na stronie Konkursu Logicznego.
31 marca 2021

Program dofinansowania edukacji matematycznej – mPotęga

Program mPotęga ma za zadanie popularyzować matematykę wśród dzieci i młodzieży, a także pokazać im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia. Formuła programu została dostosowana do wymagającej sytuacji, w jakiej znaleźli się nauczyciele i edukatorzy. Wnioski można składać online, a dofinansowanie mogą uzyskać także pomysły uwzględniające nauczanie zdalne. Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć już po raz ósmy wesprze niestandardowe projekty edukacyjne. Wnioski można nadsyłać do 10 maja.
30 marca 2021

Konkurs na opracowanie prototypu gry edukacyjnej o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza ogólnopolski konkurs na opracowanie prototypu gry edukacyjnej o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym, przeznaczonej do wykorzystania przez nauczycieli, animatorów, edukatorów lub opiekunów podczas zajęć dydaktycznych dla odbiorców powyżej 13 roku życia. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich.
30 marca 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich, jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
29 marca 2021

„Finansoaktywni. Misja: Podatki. To się opłaca”.

Już po raz siódmy Ministerstwo Finansów (MF) zaprasza uczniów szkół podstawowych do świata podatków i finansów. Tegoroczna misja programu: „Podatki. To się opłaca” ma uświadomić młodzieży, jak duże znaczenie w naszym codziennym życiu odgrywają podatki, co dzięki nim zyskujemy i dlaczego ich płacenie jest tak ważne. Uczniowie poznają m.in. rodzaje i mechanizm działania podatków oraz dowiedzą się, jakie mają one znaczenie dla budżetu państwa.
24 marca 2021

Wyniki zawodów wojewódzkich Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … 2020/2021

Komunikat Komisji Egzaminacyjnej zawodów okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego …  dotyczący kwalifikacji uczniów do zawodów centralnych w roku szkolnym 2020/2021 Komisja Egzaminacyjna zawodów okręgowych w składzie: Jerzy Dutkiewicz – przewodniczący, Jolanta Stępkowska, Julian Szambelan dokonała oceny przekazanych prac uczniów i kwalifikacji uczniów do udziału w zawodach centralnych. W zawodach okręgowych wzięło udział 9 uczniów, którzy uzyskali następującą liczbę punktów:  
22 marca 2021

Organizacja III etapu (wojewódzkiego) Konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych.

Na podstawie § 11ga ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.), w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, konieczne stało się wprowadzenie zmian i doprecyzowanie regulaminów dotyczących organizacji etapów III (wojewódzkich) konkursów organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
18 marca 2021

Wydarzenie online: Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, trwający czas epidemii COVID-19 i obostrzenia z nim związane mają znaczący wpływ na funkcjonowanie społeczności szkolnej. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom wyartykułowanym w ankiecie dotyczącej Wpływu edukacji na odległość na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału
w konferencji Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły. Celem konferencji jest wyposażenie dyrektorów szkół w wiedzę nt.
17 marca 2021

Wyniki konkursu – Akredytacja w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków o Akredytację w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027, złożonych w terminie do 29 października 2020 r. w akcji 1. Mobilność uczniów i kadry. W województwie lubuskim Akredytację uzyskała jedna szkoła w sektorze Edukacja Szkolna oraz siedem placówek w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
16 marca 2021

Rekrutacja do programu stypendialnego „Klasa”

Do 15 kwietnia 2021 r., uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogą zgłaszać się do tegorocznej edycji programu „Klasa”. Jest to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas, który od 19 lat umożliwia zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.