13 maja 2020

Co ze szkołami do wakacji?

men
Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów,
13 maja 2020

ODN w Zielonej Górze zaprasza do współpracy przy tworzeniu nowej oferty edukacyjnej.

odn_zg
Szanowni Państwo, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze przygotowując ofertę edukacyjną na kolejny rok szkolny, zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Państwa preferencji w zakresie doskonalenia zawodowego. Zebrane informacje pomogą wyodrębnić priorytety szkoleniowe i zwiększyć trafność oferowanych form doskonalenia. Dziękujemy za współpracę!
12 maja 2020

#ErasmusDays 2020 – czwarta edycja.

#ErasmusDays jest inicjatywą mająca na celu upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+. W dniach 15-17 października 2020 r., na terenie całego świata będą organizowane spotkania, wystawy oraz debaty, w trakcie których będzie można posłuchać (lub samemu opowiedzieć) o efektach projektów Erasmus+. Podczas tegorocznej edycji #ErasmusDays zachęcamy do wykorzystania narzędzi online. Zapraszamy do rejestracji wydarzeń z naszego województwa na: https://www.erasmusdays.eu/organize-event/
12 maja 2020

Webinarium „Skuteczne upowszechnianie, czyli jak w sposób efektywny pokazać rezultaty on – line”.

Zapraszamy beneficjentów programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Skuteczne upowszechnianie, czyli jak w sposób efektywny pokazać rezultaty on – line”. Rejestracja oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia/skuteczne-upowszechnianie-czyli-jak-w-sposob-efektywny-pokazac-rezultaty-on-line/ TERMIN: 20.05.2020 godz. 14:00
11 maja 2020

Wynagradzanie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – opinia MEN

men
W związku z pytaniami dotyczącymi zasad wynagradzania nauczycieli w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek, przedstawiamy opinię Ministerstwa Edukacji Narodowej.
8 maja 2020

Komunikat w sprawie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W związku ze zbliżającym się terminem wyznaczenia kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021, informujemy że na podstawie art. 132a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w latach szkolnych 2019/2020–2023/2024 możliwe jest przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art.90h ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
8 maja 2020

Uczeń z województwa lubuskiego w drużynie Euroskills2020

WorldSkills oraz EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenia, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. Kolejna edycja konkursu Euroskills odbędzie się w Graz, w dniach 6 -10 stycznia 2021 r. Do Austrii zjadą się zawodnicy z 30 krajów, aby zaprezentować najwyższy poziom umiejętności w swojej branży. W zmaganiach o tytuł Mistrza Europy w konkurencji gotowanie będzie uczestniczył uczeń Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej Karamać w Gorzowie Wielkopolskim – Bartosz Wicherek. Sylwetki wszystkich reprezentantów naszego kraju przedstawiono na stronie internetowej: https://worldskillspoland.org.pl/poznaj-team/
8 maja 2020

Granty na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Informujemy, że firma Eduekspert, realizuje dwa projekty związane z opracowaniem modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) oraz kursów umiejętności zawodowych (kuz): „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I” oraz „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV”. W ramach projektów będzie udzielonych 111 grantów na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych: 54 w obszarze I oraz 57 w obszarze IV. Pierwszy nabór wniosków trwa od 29.04.2020 do 15.05.2020.
8 maja 2020

Komunikat w sprawie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W związku ze zbliżającym się terminem wyznaczenia kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021, informujemy że na podstawie art. 132a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w latach szkolnych 2019/2020–2023/2024 możliwe jest przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art.90h ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
8 maja 2020

INFORMACJA O OTWARCIU PRZEDSZKOLI I MOŻLIWOŚCI ZAWIESZENIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 780) od 6 maja 2020 r. otwiera się przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego.
7 maja 2020

Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego. Mamy nadzieję, że pomoże on absolwentom w zdobywaniu informacji na temat możliwości kształcenia na terenie naszego województwa. Niniejsze zestawienie zostało opracowane we współpracy z organami prowadzącymi szkoły. http://informator.ko-gorzow.edu.pl
7 maja 2020

Nowe zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświat

Informujemy, że w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.