30 listopada 2021

Projekt Lekcja:Enter

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia, podczas których nauczyciele dowiedzą się, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy w zespole. Lekcji, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji.
30 listopada 2021

Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2022. Europejskie Programy Edukacyjne.

Zapraszamy do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego, który odbędzie się 13 stycznia 2022 roku w formule online. Hasło tegorocznego spotkania brzmi: Europejskie programy edukacyjne. Wydarzenie skierowane jest do osób, które realizowały już unijne projekty edukacyjne oraz tych, które dopiero planują rozpocząć działania w ramach programów zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Rejestracja oraz program wydarzenia dostępne na stronie internetowej: https://www.frse.org.pl/aktualnosci/ogolnopolski-dzien-informacyjny-2022
30 listopada 2021

Bezpieczne praktyki i środowisko 2021

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych obszarów. Projekt zakłada możliwość konsultacji z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.
30 listopada 2021

II edycja program Złote Szkoły NBP

16 listopada br. została uruchomiona II edycja program Złote Szkoły NBP. Program skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz ponadpodstawowych. Ideą edycji 2021/2022 Złotych Szkół NBP jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych. Temat tegorocznej edycji to: Bezpieczni w finansach osobistych.
29 listopada 2021

Program LKO dla Szkół Podstawowych – konferencja „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły”

Konferencja „ Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły” organizowana w ramach Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych nad procesem kształcenia”  odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. w godzinach od 10.00 do 12.30   Głównym celem konferencji, oprócz tematyki związanej z realizacją programu, będzie przybliżenie Dyrektorom sposobu sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego od roku szkolnego 2021/2022 w związku z wprowadzeniem rozporządzenia MEiN z dnia 1 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
26 listopada 2021

Konferencja on-line „Rozwijanie kompetencji zawodowych poprzez udział w programie Erasmus+ oraz konkursach WorldSkills i EuroSkills”

baner rpi
Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, działający w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zapraszają na konferencję organizowana w formule on-line „Rozwijanie kompetencji zawodowych poprzez udział w programie Erasmus+ oraz konkursach WorldSkills i EuroSkills”. Konferencja skierowana jest do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek kształcących w zawodach, pracodawców, instytucji rynku pracy, fundacji i stowarzyszeń oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Spotkanie jest nieodpłatne i odbędzie się w formie online w dniu 10 grudnia 2021 r.,
25 listopada 2021

Cykl filmów „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych”

Zagroda Edukacyjna to ogólnopolski program oświatowy mający na celu lepsze poznanie i rozumienie wsi oraz upowszechnianie wiedzy o pochodzeniu żywności. Oferta dydaktyczna zagród edukacyjnych realizowana jest w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zajęcia oparte są o unikatowy potencjał gospodarstwa – jego infrastrukturę techniczną, produkcję i zajęcia gospodarskie, umiejętności i doświadczenia rolników, wartości rodziny wiejskiej oraz miejscową tradycję i kulturę. Zagrody edukacyjne są alternatywnymi miejscami edukacji, w których proces kształcenia jest urozmaicany i wzbogacany przez ofertę dydaktyczną zorientowaną na praktyczne działanie,
25 listopada 2021

4 edycja ogólnopolskich, bezpłatnych webinarów z programowania: „Szkoła z Gigantami – Laboratorium AI”

Wystartowała rejestracja na „Szkołę z Gigantami – Laboratorium AI”. To właśnie Sztuczna Inteligencja jest tematem przewodnim czwartej już edycji ogólnopolskich bezpłatnych webinarów z programowania oraz matematyki dla dzieci i młodzieży. Wydarzenie, dzięki formie online dostępne jest z każdego miejsca w Polsce, a udział jest całkowicie darmowy. Akcja organizowana jest przez szkołę GIGANCI PROGRAMOWANIA i trwać będzie w terminie 29.11. – 10.12.2021 r. Patronami Honorowymi wydarzenia są: Sekretarz Stanu w KPRM ds. cyfryzacji, NASK, ORE oraz 50 włodarzy miast.
25 listopada 2021

II Ogólnopolski konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie organizują II Ogólnopolski Konkurs „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”.
24 listopada 2021

Wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych – SCIENCE GARDEN – JA W TO WCHODZĘ!

SIENCE GARDEN JA W TO WCHODZĘ
W ramach Programu Wspierania Rozwoju Uczniów Wybitnie Uzdolnionych MEiN  Fundacja Imperio ze Słupska w listopadzie i grudniu br. realizuje projekt skierowany do młodzieży starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Uczniów zainteresowanych rozwijaniem kompetencji i zdobywaniem dodatkowej wiedzy zaprasza do udziału w projekcie. W trzech blokach tematycznych przygotowano cykl wykładów/prelekcji lub pokazów warsztatowych. Uczniowie po ich odsłuchaniu mogą wykonać wybrane zadania, których efekty przedstawione zostaną na stronie projektu (np. prezentacja, poster, zdjęcia, opowiadanie, itp..).
23 listopada 2021

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przystąpił do realizacji Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study). Jest to największe międzynarodowe badanie dotyczące kompetencji obywatelskich uczniów, prowadzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA).  Badanie ICCS dostarcza uczestniczącym w nim krajom miarodajnych, porównawczych danych na temat wiedzy i rozumienia zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postaw obywatelskich uczniów.
23 listopada 2021

Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty

Dyrektorzy i nauczyciele
szkół i placówek oświatowych Szanowni Państwo! Przypominam Państwu, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych obowiązuje bezwzględny zakaz działania partii i organizacji politycznych, który może być uchylony jedynie w drodze zmiany ustawy. Zadaniem szkoły jest przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. W jednostkach systemu oświaty mogą działać,
23 listopada 2021

Zmiany w organizacji etapów szkolnych Konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2021/2022

W związku z sytuacją pandemii na terenie naszego województwa i obejmowanie niektórych szkół i oddziałów szkolnych kwarantanną, dopuszcza się przeprowadzenie etapu szkolnego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty z pominięciem pierwotnie wyznaczonych w regulaminach terminów. Ze względu na specyfikę organizacji konkursów w województwie Etap szkolny wszystkich konkursów odbędzie się w dniach 23 listopada – 11 grudnia 2021 r. Każda ze szkół dostosowuje terminy do swoich warunków.
23 listopada 2021

Rusza trzecia edycja konkursu Learn&Fly!

Już 28 listopada startuje rekrutacja do trzeciej edycji konkursu Learn&Fly. Uczestnicy zawodów Learn&Fly 2022 mają za zadanie zbudować prosty latający model samolotu, a następnie wziąć udział w zawodach na najdłuższy lot. Już w pierwszym etapie do wygrania będą atrakcyjne nagrody pieniężne. Łączna pula nagród dla laureatów wynosi prawie 20 tysięcy złotych. Szczegóły na stronie organizatora: https://dolinawiedzy.pl/learnfly/