14 stycznia 2020

Konkurs grantowy „Lokalne Ośrodki Wspierania Edukacji”

Zapraszamy do wsparcia działań w kierunku wykorzystywania potencjału szkół dla rozwoju edukacji osób dorosłych, zainicjowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a realizowanych przez Fundację Ogólnopolski Operator Oświaty. Celem Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, z wykorzystaniem potencjału szkoły  w jej nowej roli – centrum edukacji nieformalnej.
9 stycznia 2020

Program Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” w roku szkolnym 2019/2020

W dniu 13 grudnia  2019 roku zakończył się kolejny etap Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów”, w którym dyrektorzy szkół i przedszkoli województwa lubuskiego wyrazili chęć przystąpienia do Programu w roku szkolnym 2019/2020.
9 stycznia 2020

Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole

Uprzejmie informuję, że na portalu SEO pojawił się arkusz monitorowania dotyczący „Realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”. Monitorowaniu podlegają publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. W zespole szkół arkusz wypełniamy dla każdego typu szkoły. Proszę o wypełnienie arkusza na portalu SEO zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem. Osoba do kontaktu w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – Sylwia Czapla, tel. 95 – 725 50 30, s.czapla@ko-gorzow.edu.pl   Harmonogram_monitorowania_realizacji_obowiązkowych_zajęć_wychowania_fizycznego_w_szkole
8 stycznia 2020

Monitorowanie w roku szkolnym 2019/2020

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone będzie monitorowanie w następujących obszarach: realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole – publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe; przechodzenie uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych – szkoły ogólnodostępne i integracyjne, wskazane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty; wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola,
7 stycznia 2020

Dni otwarte w ramach Akcji 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” programu Erasmus+

W dniach 13, 14, 17, 20, 21, 23 stycznia 2020 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na DNI OTWARTE do zespołu Kształcenie i szkolenia zawodowe. Skierowane
są one do przedstawicieli instytucji, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie
w konkursie 2020 w Akcji 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” programu Erasmus+ w terminie do 5 lutego 2020 r. W ramach dni otwartych przewiduje się 45 minutowe konsultacje z pracownikami zespołu,
7 stycznia 2020

ANKIETA: Opieka stomatologiczna w szkołach

ankieta
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół W związku z wejściem w życie z dniem 12 września 2019 r. ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1079), zwracamy się do Państwa dyrektorów z prośbą o wypełnienie w terminie do 17 stycznia 2020 r. ankiety związanej ze stanem opieki stomatologicznej w szkołach. (link do ankiety) http://ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko
31 grudnia 2019

Grudniowe konferencje dla dyrektorów szkół podstawowych

Zgodnie z harmonogramem Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej” w grudniu 2019 r. Zespół ds. Programu LKO zorganizował trzy konferencje finansowane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty panią Ewę Rawę.   Konferencje pod nazwą „Nadzór wewnętrzny dyrektora szkoły podstawowej nad planowaniem i realizacją procesu edukacyjnego ”  były adresowane do dyrektorów/ wicedyrektorów szkół podstawowych województwa lubuskiego uczestniczących ww,
31 grudnia 2019

XXX ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

polski komitet olimpijski
Szanowni Państwo Polski Komitet Olimpijski jest organizatorem „XXX ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego”, który odbywa się pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych będących uczniami szkół podstawowych (klas IV-VI i VII-VIII) z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
23 grudnia 2019

VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej KL Ravensbriick”

instytutpamiecinarodowej
Szanowni Państwo Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbriick” oraz Miasto Ruda Śląska. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Jest sposobem na oddanie hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbriick oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu. Jak mówi Maria Lorens, pomysłodawczyni konkursu oraz córka byłej więźniarki KL Ravensbriick Katarzyny Matei – Jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy.
23 grudnia 2019

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
18 grudnia 2019

III Międzyszkolny Konkurs o tytuł ,,Mistrza pięknego czytania”

Szanowni Państwo, W imieniu dyrektora SP 4 w Gorzowie Wielkopolskim, pana Piotra Talaska, przekazujemy informację o rozstrzygnięciu konkursu. 12 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wlkp. odbył się III Międzyszkolny Konkurs o tytuł ,,Mistrza pięknego czytania” dla uczniów klas IV-VIII. Ideą przyświecającą organizacji konkursu jest kształtowanie dbałości o piękno języka ojczystego oraz rozwijanie umiejętności publicznych wystąpień. Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Renata Pliżga – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz p.
18 grudnia 2019

Monitorowanie w roku szkolnym 2019/2020. Prowadzenie działalności innowacyjnej

Uprzejmie informuję, że na platformie SEO dostępny jest arkusz monitorowania  – 2019 – Prowadzenie działalności innowacyjnej. Monitorowaniu podlegają publiczne szkoły podstawowe. Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl.
Proszę o wypełnienie zamieszczonego tam formularza. Osoba do kontaktu w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – Sylwia Czapla,
tel. 95 – 725 50 30, s.czapla@ko-gorzow.edu.pl