24 marca 2020

Edukacja zdalna z eTwinning

etwinning
Program eTwinning opiera się na współpracy online oraz nauczaniu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i innowacyjnych rozwiązań. Na stronie internetowej programu https://etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/ znajdują się propozycje kursów internetowych, webinariów oraz materiałów, które mogą pomóc w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności pracy zdalnej z uczniami. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przygotowaną przez Program eTwinning.
23 marca 2020

Zmiana terminów Konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa terminy organizacji finałów wojewódzkich Konkursów organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty z przedmiotów: matematyka, geografia, język polski, wyznaczone na dni 26 – 28 marca 2020 r. zostają odwołane. O nowych terminach ich przeprowadzenia zostaną Państwo powiadomieni w późniejszym czasie.
23 marca 2020

Kształcenie na odległość

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemicznym nauka jest realizowana na odległość. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
20 marca 2020

Wypłata stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 za okres styczeń – czerwiec.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych, w związku z wypłatą stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020 za okres styczeń – czerwiec, prosimy o podanie do dnia 31 marca 2020 r. numeru konta bankowego ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) wg załączonego wzoru – oświadczenie stypendysty.
20 marca 2020

Ogólnopolski Konkurs Muzyczno-Plastyczny „Muzyka pędzlem malowana – Fryderyk Chopin”

Przedszkole Samorządowe nr 64 „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Muzyczno-Plastycznym „Muzyka pędzlem malowana – Fryderyk Chopin”. Termin nadsyłania prac upływa 16 kwietnia 2020 r.
20 marca 2020

Konkurs na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu

Fundacja ING Dzieciom od piętnastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Do 24 marca 2020 r. trwa nabór wniosków w konkursie na turnusy terapeutyczne – Turnusy Uśmiechu. Konkurs skierowany jest do placówek edukacyjnych (szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze) oraz organizacji pozarządowych działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym.
20 marca 2020

Program edukacyjny Finansoaktywni

Już po raz szósty Ministerstwo Finansów zaprasza uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym Finansoaktywni. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest budżet, a jej celem pokazanie młodzieży jak duże znaczenie w naszym codziennym życiu ma jego umiejętne planowanie. Tegoroczny konkurs odbywa się pod hasłem: Rozumiemy podatki. Dzięki udziałowi w programie uczniowie dowiedzą się m.in. czym są podatki, jakie są ich rodzaje, dlaczego je płacimy i co dzięki nim zyskujemy.
19 marca 2020

Nauczycielu, poprowadź lekcje online

Firma Amazon we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji udostępniła wszystkim chętnym nauczycielom, edukatorom, bibliotekarzom oraz rodzicom bezpłatne warsztaty edukacyjne online, które przygotują ich do przeprowadzenia ze swoimi uczniami, bądź dziećmi lekcji zdalnych w trakcie zawieszenia zajęć w szkołach. Uczestnicy warsztatów dowiadują się, jak prowadzić ciekawe i angażujące zajęcia dla najmłodszych, związane m.in. z technologią, inżynierią i matematyką, np. lekcje programowania dla dzieci z klas 1-3. Każdy webinar trwa 90 minut i przedstawia inne treści,
19 marca 2020

Moje ulubione pierogi

„U Schabińskiej-Chyrowa Ski” w Chyrowej serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Moje ulubione pierogi”. Konkurs powstał z myślą   o dzieciach i młodzieży w kwarantannie. Chcielibyśmy pomóc zorganizować czas dzieciom i młodzieży podczas tego ciężkiego czasu w jakim się znaleźliśmy.  Konkurs tylko w formie online !