5 maja 2022

Konkurs „Etykiety energetyczne w służbie ratowania planety”

Instytut Badań Edukacyjnych oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii organizują konkurs dla uczniów dotyczący energooszczędności. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu Label2020. Organizatorzy zapraszają opiekunów oraz uczniów klas IV-VIII (oddział klasowy lub część oddziału klasowego) do uczestnictwa w konkursie promującym nowy system etykiet energetycznych oraz energooszczędnego użytkowania urządzeń AGD, RTV i IT.
4 maja 2022

Komunikat w sprawie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż termin nadsyłania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Lubuskiego Kuratora Oświaty upływa z dniem 31 maja każdego roku (liczy się data wpływu do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim). Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zgodnie z wieloletnią tradycją – nauczycielom posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, przyznawane są nagrody na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
2 maja 2022

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2022/2023.

Dyrektorzy wszystkich szkół Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 oraz z 2019 r. poz. 1615) w związku z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
29 kwietnia 2022

Dziecięcy Telefon Zaufania oraz czat internetowy

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Rzecznik Praw Dziecka uruchomił Dziecięcy Telefon Zaufania oraz czat internetowy. W związku z tą inicjatywą, Lubuski Kurator Oświaty zwraca się do Państwa z prośbą o przekazanie uczniom kierowanych przez Państwa szkół informacji zamieszczonych w załączniku. Mamy nadzieję, że realizowane przez Rzecznika Praw Dziecka przedsięwzięcie w realny sposób przyczyni się do wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży.
25 kwietnia 2022

Konferencja online poświęcona Lokalnym Ośrodkom Wiedzy i Edukacji

ore
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na konferencję on-line pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) jako nowe oblicze edukacji dla dorosłych”, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2022 r., o godz. 9.00.   Celem konferencji jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy lub rozwoju osobistego z wykorzystaniem potencjału szkoły jako centrum organizowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej.   Do rejestracji zapraszamy na stronę szkolenia.ore.edu.pl,
25 kwietnia 2022

VI Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego „Piłka ręczna w szkole” – Kielce, 2 – 4 czerwca 2022r

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli Wychowania Fizycznego „HANDBALL AT SCHOOL”, która odbędzie się w dniach 2 – 4 czerwca 2022 roku w Kielcach. Tegoroczna konferencja przebiegać będzie pod hasłem „Droga do mistrzostwa”.
25 kwietnia 2022

Konkurs „DANONE ACCELERATION”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu akceleracyjnego DANONE ACCELERATION Program organizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu i Danone Sp. z o.o. Konkurs ma na celu wyłonienie innowacyjnych rozwiązań, które będzie można wdrożyć w opolskiej fabryce Danone.
25 kwietnia 2022

Konkurs dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Dnia Dziecka 2022 pt. „Pomalujmy razem świat – Розмалюймо світ разом”.

W tym roku Dzień Dziecka będzie wyjątkowy. Razem z polskimi dziećmi mogą go w naszym kraju obchodzić setki tysięcy dzieci, które uciekły przed wojną z Ukrainy. Dlatego Rzecznik Praw Dziecka postanowił ogłosić konkurs plastyczny dla dzieci polskich i ukraińskich pod hasłem „Pomalujmy razem świat – Розмалюймо світ разом”.
25 kwietnia 2022

Edukacja włączająca – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty – webinary

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, Nauczyciele, Specjaliści Percepti Edukacja – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze   zaprasza do udziału w bezpłatnych webinarach dla dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych nt. edukacji włączającej w ramach projektu Edukacja włączająca – szkolenia i doradztwo dla kadr lubuskiego systemu oświaty. Webinary dostępne są w dwóch terminach do wyboru: 27 kwietnia 2022 r. (środa), godz.
21 kwietnia 2022

Ogólnopolskie spotkanie konsultacyjne dotyczące reformy przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości

Lubuski Kurator Oświaty w imieniu pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, pani Justyny Orłowskiej serdecznie zaprasza chętnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim  zdalnym spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym reformy przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości. Planowane spotkanie w ostatnim tygodniu kwietnia br. będzie niebywałą okazją dla młodzieży z całej Polski, zainteresowanej tematyką przedsiębiorczości i ekonomii do zabrania głosu wyrażającego własną opinię i oczekiwania w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 2023/2024 nowego przedmiotu – Biznes i Zarządzanie.
21 kwietnia 2022

Program edukacji żywieniowej uczniów

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw problemom zdrowotnym polskich dzieci, wynikającym z niskiego poziomu wiedzy i niewłaściwych zachowań żywieniowych, które dodatkowo pogłębiły się
w okresie pandemii COVID-19, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowało Program edukacji żywieniowej uczniów. Przedsięwzięcie jest kolejnym filarem Narodowego Programu Wsparcia Uczniów po Pandemii.