15 września 2021

„XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się od 2011 roku. Następna – 11. edycja – odbędzie się 01 października 2021 roku. Jest to wielkie święto w szkole, trwające nawet kilka tygodni. Uczniowie przypominają sobie tabliczkę mnożenia w trakcie różnych zabaw, a momentem kulminacyjnym jest dzień przeprowadzania egzaminów. Odbywa się on pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Następuje więc zamiana ról – dzieci stają są egzaminatorami a dorośli – egzaminowanymi. W poprzedniej edycji akcji wzięło udział 600 000 uczestników m.in.
15 września 2021

Obchody Dnia Krajobrazu

Informujemy, że z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – po raz szósty
20 października 20201 r. odbędzie się Dzień Krajobrazu – dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwekcji Krajobrazu. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Otwarte krajobrazy”. Mając na uwadze, iż Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi, w ramach tegorocznego święta, pragnę w sposób szczególny zainspirować społeczeństwo do docenienia wartości dostępnych na co dzień krajobrazów otwartych – przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, pełnionych przez nie usług ekosystemowych jak również zwrócić uwagę na występujące presje i zagrożenia.
14 września 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Udział w spisie powszechnym jest niezwykle ważny dla nas wszystkich, budowanie świadomego społeczeństwa i postaw obywatelskich jest naszym wspólnym celem. Dzięki jego wynikom można oceniać przemiany demograficzne i społeczne, oferują unikalną możliwość jednoczesnej oceny tych przemian dla wyodrębnionych grup ludności, także stosunkowo mało licznych. Stanowią one unikalne połączenie skali makro – informacje o całej populacji – oraz skali mikro – informacje o małych społecznościach.
14 września 2021

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność”

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowic-Zdroju.   Termin składania prac:  do 12 listopada 2021 r. Podsumowanie oraz opublikowanie konkursu odbędzie się 3 grudnia 2021 roku.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji stanowiącej załącznik do regulaminu, który wraz z szczegółowymi informacjami o konkursie można znaleźć na stronie: http://goczalkowicestokrotka.szkola.pl/
14 września 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Szanowni Państwo W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych mają czas na złożenie wniosków do swoich organów prowadzących do 15 września 2021 r. (środa). Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 września 2021 r. (poniedziałek). Te terminy dotyczą naborów na 2021 rok.
10 września 2021

Szczepienia uczniów przeciw COVID – 19

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, uprzejmie informuję, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania mogą otrzymać szczepienie przeciw COVID -19 w miejscu zamieszkania (w trybie wyjazdowym). W związku z powyższym, proszę Państwa Dyrektorów o przygotowanie listy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, którzy chcieliby się zaszczepić w warunkach domowych. Informuję, że uczniowie mogą być zaszczepienie przez punkt szczepień współpracujący z daną szkołą. W przypadku, gdy punkt szczepień odmówi wykonywania szczepień w warunkach domowych,
9 września 2021

Konkurs „Ambasador Młodego Pokolenia RP”

Szanowni Państwo,   Uprzejmie przypominam, że Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Pan Piotr Mazurek, po konsultacji z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, postanowił wydłużyć termin zgłoszeń w konkursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP” do 10 września 2021 r. Decyzja została podjęta w związku
z otrzymaniem licznych zgłoszeń i wniosków o przedłużenie terminu na ich przesyłanie, argumentowanych sytuacją pandemiczną oraz trwającym sezonem urlopowym. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie działalności młodych osób
i podejmowanych przez nich inicjatyw oraz zwiększenie zaangażowania młodego pokolenia Polaków w działalność społeczną i obywatelską a także zachęcanie szkół,
7 września 2021

Komunikat w sprawie zawiadomienia organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek województwa lubuskiego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 982 z późn. zm) wprowadza czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek (§ 1 ust. 1) do dnia 31 sierpnia 2022 r. Zgodnie z § 18 ust. 2a. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
7 września 2021

„Integracja malowana dźwiękiem”. 14 edycja Festiwalu Piosenki.

Do 20 września można przesyłać zgłoszenia do 14 edycji Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”. Formularz jest dostępny na nowej stronie internetowej, która powstała dzięki dofinansowaniu Województwa Małopolskiego. Warsztaty i koncerty zaplanowano na koniec października. Festiwal odbywa się pod Honorowym Patronatem Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser – Dudy.
6 września 2021

Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego Powrót do szkoły – wsparcie uczniów i profilaktyka szkolna

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, SOSW, PPP,  MOS i MOW Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej Powrót do szkoły – wsparcie uczniów i profilaktyka szkolna, której celem jest  doskonalenie kompetencji wychowawczych dyrektorów szkół i placówek oraz poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki szkolnej i możliwych do podjęcia działań wychowawczych, profilaktycznych ukierunkowanych na wsparcie uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej.
3 września 2021

List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

Drodzy Uczniowie! Z 1 września rozległ się dzwonek rozpoczynający kolejny rok szkolny. Dzień szczególny,
ponieważ wreszcie możecie wrócić do swoich klas. Ostatni rok zdalnej nauki na pewno był
dla Was ciężki. Pandemia zaburzyła nie tylko Waszą edukację, ale i dorastanie wśród rówieśników.
Koronawirus, uśpiony przez lato, wciąż stanowi zagrożenie dla Waszej swobody.
Możecie nie dopuścić do ponownego zamknięcia szkół. Możecie zadbać o to, że będziecie
mogli bezpiecznie wychodzić po zajęciach ze znajomymi czy wyjeżdżać na obozy
lub wycieczki.
3 września 2021

Inauguracja roku szklonego 2021/2022 w województwie lubuskim

1 września 2021 r. w Szkole Podstawowej  im. Lotników Alianckich w Iłowej odbyła się wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022. Organizatorami uroczystości byli: Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa, Burmistrz Iłowej – Paweł Lichtański oraz dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Szkoły. Ze względu na nadal trwającą pandemię związaną z koronawirusem tegoroczna uroczystość odbyła się w innych niż zwykle warunkach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele uczniów wybranych klas, rodzice oraz zaproszeni goście.
2 września 2021

KONKURS EXPLORY 2022

1 września 2021 r. rozpoczyna się nabór zgłoszeń do największego w Polsce międzydyscyplinarnego konkursu dla młodych talentów w wieku 13-20 lat  – Konkurs Explory. Program skierowany jest do młodych entuzjastów nauki i nowych technologii, rozwijających swoje projekty z różnych dziedzin. Do wygrania – stypendia naukowe, udział w międzynarodowych wydarzeniach i konkursach poświęconych nauce, nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje: https://www.explory.pl/rekrutacja,111