8 lutego 2018

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych

ore
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych uprzejmie informuję, że Ośrodek Rozwoju Edukacji, z ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizuje dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne, których celem będzie przedstawienie: założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej
z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia
w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej;
8 lutego 2018

Ogólnopolski Konkurs Piosenek Krzysztofa Klenczona i Czerwonych Gitar.

Gmina Pułtusk wraz z Fundacją im. Krzysztofa Klenczona i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” organizuje Pułtusk Festiwal im. Krzysztofa Klenczona. W ramach Festiwalu odbędzie się pierwsza edycja Konkursu Piosenek Krzysztofa Klenczona i Czerwonych Gitar, skierowanego do dzieci i młodzieży. W załączeniu regulamin konkursu.
8 lutego 2018

Konkurs na symbol „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków”

policja gorzow new2014
Z inicjatywy Komendy Głównej Policji, dzień 1 października 2018 r. został ogłoszony „Ogólnopolskim Policyjnym Dniem Odblasków 2018”. W związku z powyższym Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji organizuje konkurs na symbol „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków”, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Prace należy przesyłać na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w terminie do 31 maja 2018 r.    
8 lutego 2018

Nowe przedszkole i zmodernizowana szkoła – P w Maszewie, SP w Ulimiu (gm. Deszczno)

5 lutego br. Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa wzięła udział w uroczystym otwarciu Przedszkola Samorządowego wraz z Klubem Malucha w Maszewie oraz zmodernizowanej Szkoły Podstawowej w Ulimiu (Gmina Deszczno).      W uroczystości uczestniczyła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Deszczno Paweł Tymszan. Budowa przedszkola samorządowego wraz z Klubem Malucha w Maszewie była największą gminną inwestycją w 2017 pochłaniając ponad 5 700 000 zł.
8 lutego 2018

Konkurs „Na pawlaczu. Historie rodzinne. Na stulecie Niepodległości”

IPN
Szanowni Państwo Zapraszamy uczniów z województwa lubuskiego do udziału w konkursie historycznym: „Na pawlaczu. Historie rodzinne. Na stulecie Niepodległości”. W konkursie zachęcamy do spenetrowania historii rodzinnej w postaci zdjęć, dokumentów, pamiątek materialnych i innych ciekawych materiałów które pozwalają powiązać historię rodziny z historią Polski lat 1918 – 2018. Celem konkursu jest zdobycie i utrwalenie pamięci o losach rodzin uczestników na tle zbliżającego się stulecia niepodległości. Propozycja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klas 4-8),
7 lutego 2018

Konferencja: 25 lat Lubuskich Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

szkola promujaca zdrowie
Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Koordynatorzy Lubuskich Szkół/Przedszkoli Promujących Zdrowie, Lubuski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza dyrektorów i/lub koordynatorów Lubuskich Szkół/Przedszkoli Promujących Zdrowie na Konferencję Jubileuszową, która odbędzie się 9 marca 2018 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107. Rejestracja uczestników na stronie Kuratorium Oświaty. ko-gorzow.edu.pl/konferencje
7 lutego 2018

Warsztaty dla nauczycieli – konferencja w ramach projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

edukacja przez szachy
W dniu 26 lutego 2018 r., w Sulechowie odbędzie się konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych w ramach ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych działań realizowanych w ramach projektu. W ramach spotkania odbędą się warsztaty szachowe dla nauczycieli, dotyczące platformy szachowej chessgrow.com, jako narzędzia ułatwiającego prowadzenie lekcji szachowych w klasach I-III. Informacje dodatkowe dostępne są w załączonym programie. Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać do dnia 20 lutego br.,
4 lutego 2018

Seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Programowanie z eTwinning” w Zielonej Górze

etwinning
Zapraszamy na seminarium szkoleniowo-kontaktowe Programowanie z eTwinning organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 2-3 marca 2018 r. w Zielonej Górze. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej), którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning.
1 lutego 2018

Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2018”

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału
w XXXVI Wojewódzkim i XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2018”
31 stycznia 2018

Uzupełnienie składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim.

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim, prosimy o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji. Zgodnie z art. 78 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. 2017 poz. 1189, z późn. zm.) kandydatów mogą zgłaszać: rady pedagogiczne szkół objętych właściwością danej komisji dyscyplinarnej, spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, spośród pracowników zatrudnionych w tych organach,