23 maja 2023

Szkoła letnia „Cena Prawdy – Szkoła Letnia ks. Jerzego Popiełuszki dla młodzieży licealnej i nauczycieli”

plakat
Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki zaprasza na trzecią edycję szkoły letniej „Cena Prawdy – Szkoła Letnia ks. Jerzego Popiełuszki dla młodzieży licealnej i nauczycieli”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 12-16 lipca br. Wydarzenie adresowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli historii, religii, WOSu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli w większości będą odbywały się osobno z zaangażowaniem specjalistów w danych dziedzinach. W trakcie szkoły letniej przewidziano zajęcia merytoryczne,
23 maja 2023

Ogólnopolski Konkurs Programistyczny “Gigathon”

logo
Rozpoczął się nabór do Ogólnopolskiego Konkursu Programistycznego “Gigathon” skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w którym łączna wartość nagród to ponad 60 tys. złotych. W Gigathonie mogą wziąć udział uczniowie z podziałem na 3 kategorie wiekowe. Konkurs sprawdzi wiedzę uczestników z takich środowisk i języków programowania jak: Minecraft (dla uczestników w wieku 7-9 lat), Scratch (dla uczestników w wieku 10-12 lat) Python/C#/C++ (dla uczestników w wieku 13-18 lat).
23 maja 2023

Cykl podcastów „Najnowsza historia, najnowsze technologie”

Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęło publikację podcastów dla nauczycieli. Na platformie Spotify dostępne są już 4 z 6 odcinków z cyklu „Najnowsza historia, najnowsze technologie”, który powstał przede wszystkim jako wsparcie dla edukatorów chcących rozpocząć lub kontynuować wprowadzanie metod nauczania i projektów opartych na nowych technologiach do swoich zajęć lekcyjnych.
23 maja 2023

BEZPIECZEŃSTWO W JEDNOSTKACH OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I Ogólnopolska Konferencja Naukowa 12 – 13 czerwca 2023 r.

Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencją Naukową „Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego”, która odbędzie się 12-13 czerwca 2023 r. Celem wydarzenia jest podjęcie problematyki szeroko definiowanego bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych na różnych szczeblach. Wyrażam nadzieję, że wnioski z prezentowanych badań znajdą praktyczne zastosowanie w proponowanych programach z zakresu bezpieczeństwa.
23 maja 2023

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNO-GRAFICZNEGO NA PROJEKT MURALU WYKONANEGO DLA UCZCZENIA 40. ROCZNICY POWSTANIA RUCHU MŁODZIEŻY NIEZALEŻNEJ

Szanowni Państwo Konkurs plastyczno-graficznego na projekt muralu wykonanego dla uczczenia 40. rocznicy powstania Ruchu Młodzieży Niezależnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego został rozstrzygnięty.
22 maja 2023

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa lubuskiego Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 oraz z 2019 r. poz. 1615) w związku z  art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r.
19 maja 2023

Baza Grantobiorców w projekcie: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

ore
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do udziału
w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli
i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.
18 maja 2023

Zaczytany ogród przedszkolaka – nabór do projektu.

Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie Wlkp. ma przyjemność zaprosić przedszkola oraz dzieci z klas „0” Szkoły Podstawowej z województwa lubuskiego do udziału w projekcie edukacyjnym pt. Zaczytany ogród przedszkolaka odbywającym się w okresie od 11.05.2023 do 31.10.2023 roku. Partnerem projektu jest Wydawnictwo Kropka i PNOS Ożarów Mazowiecki. Projekt realizowany jest w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Celami programu jest: promowanie czytelnictwa,
18 maja 2023

Nabór wniosków o stypendium dla uczniów techników od Fundacji Inter Cars.

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, że do dnia 31 maja 2023 roku trwa nabór zgłoszeń do drugiej edycji Programu Akcelerator, stworzonego przez Fundację Inter Cars i skierowanego do młodzieży, która swoją przyszłość wiąże z szeroko rozumianą motoryzacją: od mechaniki, przez logistykę, informatykę i sprzedaż, aż po projektowanie na poziomie inżynieryjnym.
17 maja 2023

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Dnia 16 maja 2023 r. w Pałacu Książęcym w Żaganiu odbyło uroczyste podsumowanie Konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wojewódzkie Komisje Konkursowe przygotowały i przeprowadziły  9 konkursów dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język niemiecki, język polski, matematyka.
17 maja 2023

Nabór wniosków o stypendium dla uczniów techników od Fundacji Inter Cars.

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować, że do dnia 31 maja 2023 roku trwa nabór zgłoszeń do drugiej edycji Programu Akcelerator, stworzonego przez Fundację Inter Cars i skierowanego do młodzieży, która swoją przyszłość wiąże z szeroko rozumianą motoryzacją: od mechaniki, przez logistykę, informatykę i sprzedaż, aż po projektowanie na poziomie inżynieryjnym.