8 kwietnia 2019

Ogólnopolska kampania pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”

Dnia 2 kwietnia uruchomiona została ogólnopolska kampania pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Wyżej wymienioną kampanię, w województwie lubuskim, zainicjowano w Liceum Ogólnokształcącym nr 1, ul. Puszkina 31 w Gorzowie Wielkopolskim, lekcją edukacyjną przeprowadzoną dla młodzieży przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.
8 kwietnia 2019

Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Plakat Promujący 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej pn. „Historia i współczesność Policji

Logo_policji_i_woj_lubuskiego
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym na Plakat Promujący 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej pn. „Historia i współczesność Policji. Prace konkursowe, wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do jednostki Policji najbliższej miejscu zamieszkania uczestnika konkursu w terminie do 19 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego lub  osobistego dostarczenia do jednostki). Szczegółowe informacje o konkursie dostępne w załączonym Regulaminie,
8 kwietnia 2019

Konkurs literacki „Popisz się talentem”.

W imieniu wydawnictwa Nowa Era zapraszamy do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę.
5 kwietnia 2019

Wspieramy uczniów podczas tegorocznych egzaminów – zgłoś się!

men
Warszawa, 5 kwietnia 2019 r. Wspieramy uczniów podczas tegorocznych egzaminów – zgłoś się! Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem  zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, mogą się już zgłaszać do kuratoriów oświaty.  W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia dające taką możliwość.
4 kwietnia 2019

Zgłoszenie udziału członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.

Szanowni Państwo, Lubuski Kurator Oświaty zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) do pracy w komisji konkursowej, która dokona oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2019 r. W myśl art.
4 kwietnia 2019

Uroczyste zakończeniem konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie   W dniu 3 kwietnia 2019 r. o godzinie 1100 w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkól podstawowych województwa lubuskiego organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
4 kwietnia 2019

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – rozporządzenia podpisane

Warszawa, 2 kwietnia 2019 r.   Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone – rozporządzenia podpisane   Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenia dające taką możliwość. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół.   W sytuacji, gdy nie będzie możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole,
2 kwietnia 2019

Uroczyste zakończenie konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty organizowanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie W dniu 2 kwietnia 2019 r. o godzinie 1100 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa lubuskiego organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
1 kwietnia 2019

Wyniki etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza 2018/2019

Komisja Wojewódzka Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948. W walce o wolną Polskę” przeprowadziła 28 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzowie Wlkp. etap wojewódzki Konkursu. Tytuł Laureata Konkursu uzyskali uczniowie, którzy zdobyli 80% punktów możliwych do zdobycia oraz finalisty uczniowie z 60% wynikiem.
29 marca 2019

V ogólnopolski konkurs „Tu powstała Polska”.

Informujemy, że rozpoczęła się V edycja ogólnopolskiego konkursu dla dzieci z klas V – VII szkół podstawowych „Tu powstała Polska”. W tym roku konkurs poświęcony jest „Szlakowi Piastowskiemu”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Patronat nad konkursem objął Wielkopolski Kurator Oświaty. Celem tegorocznej edycji jest popularyzacja wiedzy o Szlaku Piastowskim ze szczególnym uwzględnieniem obiektów leżących na terenie Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie reportażu na temat historii i nowego przebiegu Szklaku Piastowskiego.
26 marca 2019

VI edycja Konkursu CZYTANIE WARTE ZACHODU – wyniki zawodów II stopnia

Szanowni Państwo 20 marca br. zostały przeprowadzone pisemne zawody wojewódzkie VI Konkursu dla uczniów województwa lubuskiego CZYTANIE WARTE ZACHODU.
Przystąpiło do nich 91 uczniów. 25 spośród nich uzyskało co najmniej 35 punktów z 50 możliwych do zdobycia, tym samym kwalifikując się do finału (wyniki w załączeniu). Gratulujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom. Szczegółowe informacje na temat organizacji zawodów finałowych, które odbędą się 29 kwietnia br.
22 marca 2019

XLVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

PTTK
W imieniu PTTK – Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego w Żarach  zapraszamy do udziału w XLVII  Ogólnopolskim Młodzieżowym  Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym.   W dniu 03.04.2019 r. w Żarach odbędą się eliminacje wojewódzkie.   Turniej jest objęty Patronatem Honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty   Szczegóły w załączonym Regulaminie oraz na stronie internetowej oddziału www.zary.pttk.pl