6 czerwca 2018

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie W dniu 4 czerwca 2018 r. o godzinie 1100 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkól podstawowych województwa lubuskiego organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
5 czerwca 2018

Festyn edukacyjno-rekreacyjny „Z NAMI BEZPIECZNIEJ”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele W dniu 19 czerwca br. w godzinach 10.00 – 14.00, na „Błoniach nad Wartą” (w rejonie mostu żelaznego) planowane jest przeprowadzenie przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, pod patronatem Wojewody Lubuskiego, festynu edukacyjno – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży szkół województwa lubuskiego pod hasłem „Z NAMI BEZPIECZNIEJ”. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.
1 czerwca 2018

„Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji” ogólnopolskie spotkanie.

ore
W imieniu Ośrodka Rozwoju Edukacji zapraszamy nauczycieli, edukatorów, doradców metodycznych, konsultantów, specjalistów, nauczycieli akademickich i innych praktyków edukacji zaangażowanych w tworzenie nowoczesnej szkoły realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej do udziału w „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”.
30 maja 2018

Informacje dotycząca podręczników dla klas I-III szkoły podstawowej.

Rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem szkolnym, w którym szkoły podstawowe wyposażone są w podręczniki dla klas trzecich zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.   Informujemy, że w przypadku potrzeby uzupełnienia zasobów podręczników z serii „Nasza szkoła” dedykowanych dla uczniów klas trzecich, zamówienia należy składać pisemnie, bezpośrednio do Lubuskiego Kuratora Oświaty, a nie tak jak dotychczas, poprzez dedykowaną stronę internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
29 maja 2018

Ogólnopolski Konkurs Historyczno – Plastyczny „100 bohaterów na 100 lat niepodległości”.

Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Plastyczny „100 bohaterów na 100 lat niepodległości”. Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu z wielu lokalnych bohaterów walk o wolność i niepodległość Polski (od 1772 r. do 1989 r.). Format banknotu: 42 cm na 25 cm; technika – tusz, ołówek, kredki, kredki akwarelowe. Integralną częścią pracy dla wyżej wymienionych kategorii wiekowych będzie pisemna informacja o osobie znajdującej na banknocie umieszczona na rewersie banknotu.
29 maja 2018

Tydzień filmowy w Pracowni Filmoteki Szkolnej w ZSO nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim.

filmoteka_szkolna
Szkoła Podstawowa nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim oraz Pracownia Filmoteki Szkolnej w ZSO nr 3, zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów, a także nauczycieli, bibliotekarzy, wychowawców do udziału w wydarzeniach w ramach Tygodnia Filmowego. Zgłoszenia, do udziału w pojedynczym wydarzeniu lub skorzystaniu z kilku propozycji Filmowego Tygodnia, przyjmowane są do 30.05.2018 r. Link do formularza zgłoszeniowego i szczegółowych informacji:  https://goo.gl/forms/dts1BwhTzL33TUhe2
29 maja 2018

Międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning „Dziedzictwo kulturowe” w Krakowie.

etwinning
Zapraszamy na międzynarodowe seminarium kontaktowe „Dziedzictwo kulturowe” organizowane w dniach 5-8 lipca 2018 w Krakowie przez Biuro eTwinning w Polsce. Seminarium zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów, bez doświadczenia w programie eTwinning, pracujących z uczniami powyżej 10 lat (10+) w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zainteresowanych tematyką dziedzictwa kulturowego, którzy chcą rozpocząć realizację projektu eTwinning ze szkołą z innego kraju. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 24 czerwca 2018 r.
28 maja 2018

Rekrutacja do technikum kształcącego przyszłych specjalistów branży żeglugowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy gimnazjów, 1 czerwca br. rozpocznie się rekrutacja do dwóch klas kształcących przyszłych specjalistów branży żeglugowej w nowo funkcjonującym Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Więcej informacji pod adresem: http://tzs.edu.pl/materialy-promocyjne Osoba wskazana do kontaktu w ramach reaktywacji szkoły: Pan Paweł Zapart Dyrektor Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu tel.: 787 031 444 ul. Młodych Techników 58 53-645 Wrocław
28 maja 2018

Konkurs grantowy dla szkół pod hasłem: „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”.

Informujemy, że Narodowy Bank Polski ogłosił konkurs grantowy na realizację wydarzenia szkolnego pod hasłem: „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i organizacji wydarzenia szkolnego  poświęconego popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości.  
25 maja 2018

Konferencja „Partnerstwo w kształceniu zawodowym”

21 maja 2018 r. w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja „Partnerstwo w kształceniu zawodowym” zorganizowana przez Wojewodę Lubuskiego, Władysława Dajczaka oraz Lubuskiego  Kuratora Oświaty, Ewę Rawę we współpracy z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Patronat medialny nad konferencją objęła TVP3 – Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz Radio Zachód. Zaproszenie do udziału w konferencji przejęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek,
23 maja 2018

Konkurs literacki redakcji dwutygodnika „Obywatelska”.

Redakcja dwutygodnika Kornela Morawieckiego „Obywatelska” we Wrocławiu ogłasza konkurs literacki w czterech kategoriach: 1) poezji,  2) prozy, 3) publicystyki, 4) wywiadów np. z Żołnierzami Wyklętymi, Kresowiakami, Żołnierzami AK,  działaczami podziemia solidarnościowego, Solidarności Walczącej, dziadkami i babciami, ciekawymi ludźmi, wybitnymi twórcami, artystami.
23 maja 2018

Ogólnopolski konkurs „Dbaj o swoje przedszkole”.

Sklep internetowy swiatworkow.pl jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Dbaj o swoje przedszkole”, który skierowany jest do przedszkoli publicznych i niepublicznych. Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać maksymalnie 90-sekundowy film z wypowiedziami dzieci o tym, jak dbają o porządek w swoim przedszkolu. Konkurs trwa do 6 czerwca 2018 roku. Regulamin konkursu dostępny pod linkiem: https://www.swiatworkow.pl/konkurs/regulamin/
23 maja 2018

Projekt „Godność. Wolność. Niepodległość” – wsparcie finansowe szkół i placówek w podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży.

Informujemy, że Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (Dz. U. poz. 910), które umożliwia przekazanie środków do szkół w ramach projektu „Godność. Wolność. Niepodległość”. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 16 maja br. Projekt „Godność. Wolność.