22 marca 2011

„Organizacja nauczania w liceum ogólnokształcącym od roku szkolnego 2012/2013” – warsztaty dla dyrektorów liceów ogólnokształcących

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje  w ramach projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 warsztaty dla dyrektorów liceów ogólnokształcących  „Organizacja nauczania w liceum ogólnokształcącym od roku szkolnego 2012/2013”.

 

Celem warsztatów jest wsparcie dyrektorów liceów ogólnokształcących w przygotowaniu szkół do wprowadzenia zmian w organizacji pracy poprzez:

– opracowanie przykładowych szkolnych planów nauczania i arkuszy organizacji pracy szkoły zgodnych z zapisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania,

– zebranie propozycji i przykładów rozwiązań organizacyjnych stosowanych w szkołach, a możliwych do zastosowania w organizacji pracy liceów w roku szkolnym 2012/2013.

 

Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie https://rekrutacja.ore.edu.pl. Po wypełnieniu i akceptacji formularza (przycisk „wyślij”) użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną, a na podany adres mailowy wysyłana zostanie informacja o zakwalifikowaniu na warsztaty. 

 

Formularz będzie aktywny od czwartku 17 marca do piątku 28 marca 2011 roku.

O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszenia.

Formularz zbudowany jest w taki sposób, że na każdy z zaproponowanych terminów ustalono limit miejsc, odrębnie dla każdego województwa.

W przypadku braku możliwości rejestracji ze względu na osiągnięcie limitu na dany termin szkolenia dla danego województwa (nieaktywna nazwa województwa w polu wyboru)-proszę sprawdzić możliwość rejestracji w innym terminie.

W przypadku, kiedy po zakończeniu rejestracji uczestników pozostaną niewykorzystane przez niektóre województwa limity miejsc, formularz rejestracyjny zostanie ponownie uruchomiony od wtorku 29 marca – na wolne miejsca będzie można rejestrować się niezależnie od województwa. 

Rezygnację z udziału w warsztatach proszę zgłaszać drogą mailowa na adres: wpp@ore.edu.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.ore.edu.pl

 

Załączniki

Zaproszenie na warsztaty – szkolne plany nauczania

Program