5 kwietnia 2011

Rozporządzenie w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców

Tekst rozporządzenia

Treść niniejszego aktu prawnego nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.
Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanego tu aktu prawnego.