22 marca 2011

Projekt Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie skierowanym do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych w liceach i technikach  „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

Nauczyciele przygotowywani są do realizacji zajęć podczas trzydniowych nieodpłatnych szkoleń, na których otrzymają komplet materiałów do prowadzenia zajęć z uczniami.

 

Projekt na celu opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych narzędzi do prowadzenia zajęć z nowego przedmiotu ekonomia w praktyce oraz zwiększenie skuteczności edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak inicjatywność i przedsiębiorczość, a w szczególności:

–        przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy,

–        pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia,

–        efektywne kształtowanie postawy przedsiębiorczości i naukę przez działanie,

–        zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

 

Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej firmy zorganizowanej na wzór spółki jawnej:

–        szukają pomysłu na produkt,

–        przygotowują biznesplan przedsięwzięcia,

–        gromadzą kapitał,

–        podejmują działania marketingowe,

–        produkują i sprzedają swoje produkty (usługi),

–        prowadzą dokumentację finansową,

–        podejmują ryzyko biznesowe.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje o projekcie i zasadach rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.praktycznaekonomia.edu.pl