5 września 2018

Lubuski Konkurs BRD

Szanowni Państwo, zapraszamy uczniów do udziału w Lubuskim Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego organizatorem jest Lubuski Kurator Oświaty. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ma charakter rywalizacji indywidualnej.

Współorganizatorami Konkursu są Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuski Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Zielonej Górze, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

List Lubuskiego Kuratora Oświaty do dyrektorów szkół podstawowych

Formularz zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego.

 1. Powołanie Wojewódzkiej Komisji Konkursu – Zarządzenie LKO nr 362/2018.
 2. Regulamin Lubuskiego Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (pdf).
 3. Regulamin Lubuskiego Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (docx).

Terminy

Konkurs organizowany jest trzystopniowo:

I stopień – zawody szkolne: 12.02.2019 r.;
II stopień – zawody rejonowe: 20.03.2019 r. o godz. 13.00;
III stopień – zawody wojewódzkie: 10.05.2019 r. o godz. 9.30 (dla pierwszej grupy uczestników) oraz 17.05.2019 r. o godz. 9.30 (dla drugiej grupy uczestników).

W etapie szkolnym i rejonowym przeprowadza się konkurencję testu wiedzy. W etapie wojewódzkim przeprowadza się konkurencje: testu wiedzy, pierwszej pomocy, miasteczka ruchu drogowego i rowerowego toru przeszkód.

Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

 1. Wymagania – kierujących pojazdami;
 2. Wymagania – Prawo o ruchu drogowym;
 3. Wymagania – znaki i sygnały drogowe;
 4. „Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
 5. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju BRD PZM;
 6. “Żyję i działam bezpiecznie” autor Jarosław Słoma, wydawca Nowa Era, ISBN 978-83-267-3165-5, data wydania 04-08-2017, numer dopuszczenia 846/2017;
 7. Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji;
 8. Informacje o zmianach przepisów ruchu drogowego.

Baza pytań

Baza pytań testowych, znajdująca się w załączonych plikach, przeznaczona jest do wykorzystania w celu przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej, a także do budowania testów konkursowych w zakresie BRD. Zachęcamy do korzystania z tych materiałów i zapraszamy do przesyłania propozycji pytań, które zdaniem nauczycieli powinny znaleźć się w bazie. Propozycje należy przesyłać na adres pasek@zg.wordy.pl.

Uprawnienia

Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie (właściwe dla danego roku szkolnego – publikacja w lutym).

Dane osobowe

Sposób przetwarzania danych osobowych

 

Załączniki

PIERWSZA POMOC
Data: 2018-11-26, rozmiar: 78 KB
SKRZYZOWANIA
Data: 2018-11-26, rozmiar: 1 MB
ZASADY OGOLNE
Data: 2018-11-26, rozmiar: 164 KB
ZNAKI
Data: 2018-11-26, rozmiar: 2 MB