5 września 2018

Lubuski Konkurs BRD 2018/2019

 

Szanowni Państwo, zapraszamy uczniów do udziału w Lubuskim Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego organizatorem jest Lubuski Kurator Oświaty. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ma charakter rywalizacji indywidualnej.

Współorganizatorami Konkursu są Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuski Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Zielonej Górze, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

Uprawnienia

Wpis na świadectwo i 2 punkty w procedurze rekrutacji – podstawa prawna:
§ 2 punkt 29., § 3 punkt 2. zarządzenia LKO Nr 13/2018 w związku z
art. 134. ust. 2. punkt 4) podpunkt a) ustawy Prawo oświatowe Dz.U.2018.996 j.t. oraz
§ 6. ustęp 1. punkt 5) podpunkt c) rozporządzenia MEN Dz.U.2017.610.

Zaświadczenia wystawia Lubuski Kurator Oświaty.

Dane osobowe. Sposób przetwarzania danych osobowych

Krótki opis. Konkurs organizowany jest trzystopniowo:

I stopień – zawody szkolne: 12.02.2019 r.;
II stopień – zawody rejonowe: 20.03.2019 r. o godz. 13.00;
III stopień – zawody wojewódzkie: 11.05.2019 r. o godz. 9.30.

W etapie szkolnym i rejonowym przeprowadza się konkurencję testu wiedzy. W etapie wojewódzkim przeprowadza się konkurencje: testu wiedzy, pierwszej pomocy, miasteczka ruchu drogowego i rowerowego toru przeszkód.

Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

 1. Wymagania – kierujących pojazdami;
 2. Wymagania – Prawo o ruchu drogowym;
 3. Wymagania – znaki i sygnały drogowe (zalecane otwarcie pliku z lokalnej kopii po zapisaniu go na dysku);
 4. Wymagania – znaki i sygnały drogowe (pdf);
 5. „Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
 6. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju BRD PZM;
 7. „Żyję i działam bezpiecznie” autor Jarosław Słoma, wydawca Nowa Era, ISBN 978-83-267-3165-5, data wydania 04-08-2017, numer dopuszczenia 846/2017;
 8. Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji;
 9. Informacje o zmianach przepisów ruchu drogowego.

Dane statystyczne LK BRD 2018/19

 • 152 – liczba szkół biorących udział w etapie szkolnym (7386 uczniów);
 • 816 – liczba zakwalifikowanych uczniów do etapu rejonowego z wynikiem 22 i więcej punktów (73%), w tym kl4: 82; kl5: 180; kl6: 183; kl7: 157; kl8: 209 (5 ?)  uczniów;
 • 156 – liczba szkół, które nie wzięły udziału w etapie szkolnym;
 • 308 (nasz cel) – ogólna liczba szkół podstawowych na terenie woj. lubuskiego  z uczniami w klasach 4-8 dla młodzieży;
 • 726 – liczba uczniów, którzy przystąpili do etapu rejonowego (640 z nich uzyskało wynik 50% i więcej);
 • 41 – liczba uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego (kwalifikacja od 85% punktów w rejonie).

Wyniki i materiały etapu szkolnego 

Wyniki i materiały etapu rejonowego

Wyniki i materiały etapu wojewódzkiego

 1. Test,
 2. Klucz odpowiedzi.

Dane do pracy dydaktycznej

Prezentujemy, na potrzeby dalszej pracy dydaktycznej, informacje o popełnianych przez uczniów błędach. Dane oraniczone zostały do odpowiedzi uczniów, którzy przystąpili do etapu rejonowego LKBRD i uzyskali w nim co najmniej 30 punktowy wynik. Pozostałe dane można uzyskać po zgłoszeniu zapotrzebowania.

Prosimy nauczycieli o zapoznanie uczniów z wynikami i omówienie błędów.

Dokumentacja inna

Baza pytań

Baza pytań testowych, znajdująca się w poniższych załącznikach, przeznaczona jest do wykorzystania w celu przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej, a także do budowania testów konkursowych w zakresie BRD. Zachęcamy do korzystania z tych materiałów i zapraszamy do przesyłania propozycji pytań, które zdaniem nauczycieli powinny znaleźć się w bazie. Propozycje należy przesyłać na adres pasek@zg.wordy.pl.

Załączniki

PIERWSZA POMOC
Data: 2018-11-26, rozmiar: 78 KB
SKRZYZOWANIA
Data: 2018-11-26, rozmiar: 1 MB
ZASADY OGOLNE
Data: 2018-11-26, rozmiar: 164 KB
ZNAKI
Data: 2018-11-26, rozmiar: 2 MB