5 września 2018

Lubuski Konkurs BRD

Szanowni Państwo, informujemy, że w roku 2018/19 Lubuski Kurator Oświaty przystąpi do organizacji Lubuskiego Konkursu BRD. Szczegóły organizacyjne (regulamin itp.) opublikowane zostaną do końca września.

Organizatorem Konkursu na terenie województwa jest Lubuski Kurator Oświaty. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ma charakter rywalizacji indywidualnej.

Formularz zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie.

  1. Powołanie Wojewódzkiej Komisji Konkursu – Zarządzenie LKO nr 356/2018.
  2. Regulamin Lubuskiego Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

  1. Wymagania – kierujących pojazdami;
  2. Wymagania – Prawo o ruchu drogowym;
  3. Wymagania – znaki i sygnały drogowe;
  4. „Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
  5. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju BRD PZM;
  6. “Żyję i działam bezpiecznie” autor Jarosław Słoma, wydawca Nowa Era, ISBN 978-83-267-3165-5, data wydania 04-08-2017, numer dopuszczenia 846/2017;
  7. Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji;
  8. Informacje o zmianach przepisów ruchu drogowego.

Uprawnienia

Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie (właściwe dla danego roku szkolnego – publikacja w lutym).

Dane osobowe

Sposób przetwarzania danych osobowych