5 września 2018

Lubuski Konkurs BRD

 

Szanowni Państwo, zapraszamy uczniów do udziału w Lubuskim Konkursie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego organizatorem jest Lubuski Kurator Oświaty. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i ma charakter rywalizacji indywidualnej.

Współorganizatorami Konkursu są Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuski Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Zielonej Górze, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

Formularz zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie.

Dane statystyczne LK BRD 2018/19

Wyniki etapów szkolnych kwalifikujące do etapów rejonowych

 1. Wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapów rejonowych LK BRD 2019 r. posortowany wg miejscowości i szkoły (pdf).
 2. Wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapów rejonowych LK BRD 2019 r. posortowany wg miejscowości i szkoły (docx).
 3. Alfabetyczny wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapów rejonowych.

Wyniki etapów rejonowych

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano uczniów, którzy uzyskali w etapie rejonowym co najmniej 51 punktów. Etap wojewódzki odbędzie się w pierwszym terminie tj. 11.05.2019 r. o godz. 9.30 w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze, ul. Wyszyńskiego 19a, 65–536 Zielona Góra, tel.: 68 320 55 72. Przewidujemy rowery do wyboru: Wigry oraz rowery z kołami 24 i 26 cali.

W przypadku rezygnacji szkoły z udziału w etapie wojewódzkim prosimy o przekazanie informacji o decyzji na adres j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl.

 1. Alfabetyczny wykaz uczestników etapów rejonowych i ich wyników.
 2. Wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.
 3. Wyniki uczniów etapu rejonowego szkołami.

Wyniki etapu wojewódzkiego

 

Terminy

Konkurs organizowany jest trzystopniowo:

I stopień – zawody szkolne: 12.02.2019 r.;
II stopień – zawody rejonowe: 20.03.2019 r. o godz. 13.00;
III stopień – zawody wojewódzkie: 10.05.2019 r. o godz. 9.301 Zmiana terminu: 11.05.2019 r. o godz. 9.30.

W etapie szkolnym i rejonowym przeprowadza się konkurencję testu wiedzy. W etapie wojewódzkim przeprowadza się konkurencje: testu wiedzy, pierwszej pomocy, miasteczka ruchu drogowego i rowerowego toru przeszkód.

Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

 1. Wymagania – kierujących pojazdami;
 2. Wymagania – Prawo o ruchu drogowym;
 3. Wymagania – znaki i sygnały drogowe (zalecane otwarcie pliku z lokalnej kopii po zapisaniu go na dysku);
 4. Wymagania – znaki i sygnały drogowe (pdf);
 5. „Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
 6. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju BRD PZM;
 7. „Żyję i działam bezpiecznie” autor Jarosław Słoma, wydawca Nowa Era, ISBN 978-83-267-3165-5, data wydania 04-08-2017, numer dopuszczenia 846/2017;
 8. Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji;
 9. Informacje o zmianach przepisów ruchu drogowego.

Baza pytań

Baza pytań testowych, znajdująca się w załączonych plikach, przeznaczona jest do wykorzystania w celu przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej, a także do budowania testów konkursowych w zakresie BRD. Zachęcamy do korzystania z tych materiałów i zapraszamy do przesyłania propozycji pytań, które zdaniem nauczycieli powinny znaleźć się w bazie. Propozycje należy przesyłać na adres pasek@zg.wordy.pl.

Uprawnienia

Wpis na świadectwo i 2 punkty w procedurze rekrutacji – podstawa prawna:
§ 2 punkt 29., § 3 punkt 2. zarządzenia LKO Nr 12/2018 w związku z
art. 134. ust. 2. punkt 4) podpunkt a) ustawy Prawo oświatowe Dz.U.2018.996 j.t. oraz
§ 6. ustęp 1. punkt 5) podpunkt c) rozporządzenia MEN Dz.U.2017.610.

Zaświadczenia wystawia Lubuski Kurator Oświaty.

Dane osobowe

Sposób przetwarzania danych osobowych

 

Załączniki

PIERWSZA POMOC
Data: 2018-11-26, rozmiar: 78 KB
SKRZYZOWANIA
Data: 2018-11-26, rozmiar: 1 MB
ZASADY OGOLNE
Data: 2018-11-26, rozmiar: 164 KB
ZNAKI
Data: 2018-11-26, rozmiar: 2 MB