28 września 2012

Diagnoza gimnazjalna

ckeSzanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele gimnazjów

 

Tegoroczni uczniowie trzecich klas gimnazjum są drugim rocznikiem, który będzie zdawał egzamin gimnazjalny w nowej formule. Zadania egzaminacyjne będą sprawdzać opanowanie wymagań określonych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, wprowadzanej od 2009 roku.

 

Aby pomóc uczniom i nauczycielom w przygotowaniach do egzaminu, Centralna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych – wzorem ubiegłego roku szkolnego – przygotowały zestawy zadań, na podstawie których gimnazja będą mogły, na zasadach dobrowolności, przeprowadzić diagnozę wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich w dniach 13, 14 i 15 listopada 2012 r., według poniższego harmonogramu:

 

13 listopada (wtorek) – historia i wos oraz język polski
14 listopada (środa) – przedmioty przyrodnicze oraz matematyka
15 listopada (czwartek) – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

Prosimy o zapoznanie się z listem p. Artura Gałęskiego – Dyrektora CKE oraz zachęcamy Państwa do włączenia się w realizację tego zadania.

 

Załącznik:

list dyrektora CKE