1 października 2012

Internetowy miesięcznik dla nauczycieli Ogólnopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

OCDN

Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie jest wydawcą magazynu  N@uczyciel. Jest to pismo popularnonaukowe skierowane do nauczycieli i osób pracujących w oświacie z całej Polski.
 
Celem magazynu jest propagowanie wśród kadry pedagogicznej nowoczesnych rozwiązań w edukacji. Artykuły poruszają aktualne sprawy dotyczące szkolnictwa na wszystkich poziomach kształcenia, zawierają wiele ciekawych pomysłów i wskazówek do realizacji ciekawych zajęć, promują ciekawe inicjatywy edukacyjne. Przy powstawaniu każdego numeru z OCDN współpracują nauczyciele, doradcy metodyczni, pracownicy innych instytucji oświatowych oraz pracownicy wyższych uczelni. Wszystkie wydania dostępne są na stronie www.ocdn.pl w zakładce N@uczyciel