Kategoria: Akredytacja

6 marca 2018

Regulacje prawne normujące zasady uzyskiwania akredytacji

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247) wydane na podstawie art. 68b ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.   Rozporządzenie określa między innymi: szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji placówkom kształcenia ustawicznego,
6 marca 2018

Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Drukuj

Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dostarcza zainteresowanym podmiotom informacji na temat procedur akredytacyjnych. Przewodnik procedur akredytacji opisuje postępowanie akredytacyjne uwzględniające etapy akredytacji oraz udział w nich poszczególnych podmiotów. Zawiera praktyczne przykłady stosowania przepisów rozporządzenia przez podmioty uczestniczące w akredytacji. Zawiera szczegółowy komentarz do załączników do rozporządzenia wraz z przykładami ich wypełnienia, z uwzględnieniem sytuacji nietypowych, ponadto zawiera wzory dodatkowych pism do wykorzystania przez podmioty uczestniczące w procesie akredytacji.