13 grudnia 2023

Wykaz placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Wykaz placówek i innych podmiotów prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, które uzyskały akredytację Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Kuratorium Oświaty przypomina ponadto, iż zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245):

  • akredytacje kuratora oświaty przyznane:
    – przed dniem 1 września 2019 r. – utraciły moc z dniem 1 stycznia 2021 r.
    – przed dniem 1 września 2017 r. – utraciły moc z dniem 1 września 2021 r.

Załączniki