Kategoria: Komunikaty kuratora

27 kwietnia 2016

Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego – badanie ankietowe w zakresie obowiązku szkolnego i obowiązku przygotowania przedszkolnego

logo ko
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli/ innych form wychowania przedszkolnego   W związku z potrzebą dokonania analizy wykorzystania możliwości prawnych wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa oświatowego w zakresie obowiązku szkolnego uprzejmie prosimy dyrektorów szkół podstawowych i dyrektorów przedszkoli o pobranie i wypełnienie jednej ankiety, odpowiednio: „Obowiązek szkolny i obowiązek przygotowania przedszkolnego – szkoła podstawowa” oraz „Obowiązek przygotowania przedszkolnego – przedszkole”, które są dostępne w elektronicznym systemie ankiet Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

ankieta.ko-gorzow.edu.pl (z powodu sporego obciążenia administracji serwisu, informacje
zwrotne dot. przypominania haseł mogą się opóźnić - proszę o kontakt e-mailowy)

Wyniki ankiety zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ankiety będą aktywne do 27 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00 Prosimy o zaangażowanie się w powyższe zadanie i jednocześnie dziękujemy za współpracę w realizacji zadań oświatowych
13 kwietnia 2016

Wypożyczanie płyt do szkolenia rad pedagogicznych: Wtargnięcie napastnika do szkoły

Dysponujemy 3 płytami z filmem Wtargnięcie napastnika do szkoły. Proszę przekazywać informację o chęci wypożyczenia płyty na adres j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl. Należy podać datę pobrania i oddania płyty. Na tej podstawie ustalać będziemy ewentualną możliwość wypożyczenia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Długość wypożyczenia nie może przekraczać 3 dni. Płyty pobieramy i oddajemy w sekretariacie. Film dostępny jest też na stronie https://www.youtube.com/watch?v=b8fyCa2Jkzs
13 kwietnia 2016

Kolejne szkolenie: Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym

 Do dyrektorów przedszkoli powiatu gorzowskiego oraz Gorzowa Wlkp.(ewentualnie szkół) 27 kwietnia 2016 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzone zostanie szkolenie dotyczące zasad postępowania w przypadku wystąpienia w szkołach i przedszkolach zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Przewidziany jest udział dyrektora i jednego pracownika – dotyczy przedszkoli powiatu gorzowskiego oraz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  Szkolenie ma charakter obowiązkowy.   Po uzgodnieniu, istnieje możliwość skierowania na szkolenie 1-2 pracowników szkół. W tym celu należy przekazać wiadomość na adres j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl do 22 kwietnia z podaniem telefonu do kontaktu. Brak informacji zwrotnej proszę interpretować jak akceptację zgłoszenia. Decyduje kolejność zgłoszeń.
12 kwietnia 2016

Zmiana przepisów dotyczących organizacji i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży

logo LKO
Szanowni Państwo! Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1629). Natomiast od 6 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
Ustawa wprowadza zmiany w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz organizowania i nadzorowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Zmiany dotyczą: zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku, wzmocnienia nadzoru nad wypoczynkiem, zapewnienia odpowiedniej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku oraz szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku.
1 kwietnia 2016

Lubuska debata o edukacji

logo ko
Szanowni Państwo Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski we współpracy z Anną Zalewską Ministrem Edukacji Narodowej i Ewą Rawą Lubuskim Kuratorem Oświaty zaprasza na Lubuską debatę o edukacji pt. W JAKI SPOSÓB ORGANIZOWAĆ KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI?, która odbędzie się  5 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107.   Osoby pragnące wziąć udział  w debacie uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się na liście uczestników na stronie internetowej

ko-gorzow.edu.pl/konferencje

wybierając panel dyskusyjny.
23 lutego 2016

Konferencje „Make It or Break It” – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wielkopolskim

makeorbreak
W imieniu organizatorów zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wielkopolskim na konferencje „Make It or Break It”, które odbędą się 29 lutego 2016 r. i 10 marca 2016 r. od godziny 9:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim.  
2 grudnia 2015

Badanie – Bezpieczna i Przyjazna Szkoła – 2016

ankieta
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa lubuskiego   W związku z realizacją w 2016  roku Programu Rządowego „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, w celu ustalenia zadań priorytetowych, pragniemy uzyskać informacje dotyczące potrzeb szkół/placówek w zakresie wsparcia działań wychowawczych i profilaktycznych.
formularz : ankieta.ko-gorzow.edu.pl
5 sierpnia 2015

! Nowy termin ! na składanie wniosków o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim

logo ko
Szanowni Państwo Marszałek Województwa
Starostowie Powiatu
Prezydenci, Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin
Dyrektorzy szkół /placówek oświatowych
województwa lubuskiego   ! Nowy Termin Składania wniosków
Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że z dniem 8 listopada 2015 r. upływa kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim. W związku z koniecznością powołania Komisji na nową kadencję, proszę Państwa o zgłaszanie kandydatów, którzy wzięliby udział w pracach Komisji w charakterze jej członków.   Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim działająca na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) orzeka w I instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich typów szkół o uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 wyżej wymienionej ustawy.
3 czerwca 2015

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

logo ko
Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2015/2016, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2014/2015.
2 czerwca 2015

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 roku

logo ko
Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży w województwie lubuskim w 2015 roku.  
13 maja 2015

Praktyki studenckie w Kuratorium Oświaty

logo ko
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.   Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim można uzyskać pod numerem telefonu 95 7255005 oraz adresem mailowym
praktyki.ko@ko-gorzow .edu.gov.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.
28 kwietnia 2015

Udział w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert

logo ko
Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert   W związku z ogłoszeniem przez Lubuskiego Kuratora Oświaty otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku, uprzejmie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej w celu wspólnego opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert.