14 maja 2021

List Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele!

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji Rządu RP stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z gorącą prośbą, aby dołożyć wszelkich starań, by odbudować relacje interpersonalne pomiędzy uczniami oraz uczniami i nauczycielami, by zintegrować zespoły klasowe i szkolne, zadbać o dobrostan psychiczny każdego ucznia, a także nie obciążać uczniów dodatkowymi zadaniami oraz nauką przekraczającą ich możliwości psychofizyczne. Zachęcam, zwłaszcza w pierwszym okresie po powrocie do nauki stacjonarnej, do wszelkich działań obniżających stres szkolny i zwiększających poczucie bezpieczeństwa uczniów – do rozmów, do bycia razem.

Kierując się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie wskazane jest, przy prowadzeniu działań dydaktycznych, umożliwienie każdemu uczniowi, nie tylko nadrabianie ewentualnych zaległości, ale również stworzenie sytuacji zdobycia przez niego sukcesu. Niech nasi uczniowie wrócą do szkoły bez stresu, z radością.

Gorąco dziękuję za Państwa dotychczasową pracę i zaangażowanie, za serce wkładane w podejmowane działania. Jednocześnie proszę, by wszelkie działania w szkole prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewniam o moim wsparciu szkół i placówek w zakresie realizacji tych działań.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Lubuski Kurator Oświaty
Ewa Rawa