31 maja 2021

Jubileusz 70-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

70 lat biblioteki w zielonej górze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze świętuje Jubileusz 70-lecia działalności. Okolicznościowa uroczystość, objęta Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz Patronatem Honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy, odbędzie się 10 czerwca 2021 r.

70 rocznica powołania Biblioteki będzie okazją do zaprezentowania dorobku PBW oraz bieżących zadań i przedsięwzięć realizowanych w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie organizowania współpracy, wymiany doświadczeń, dostępu do informacji pedagogicznej. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze była i jest istotnym miejscem rozwijania potrzeb czytelniczych, popularyzacji nauki i kultury wśród mieszkańców województwa lubuskiego. Siedemdziesięcioletnia tradycja wyznacza nowe kierunki funkcjonowania w świadomości społecznej, jako ważnego miejsca rozwoju zawodowego i osobistego. Jubileusz 70-lecia jest okazją do wyróżnienia wiedzy, doświadczenia oraz zaangażowania byłych i obecnych pracowników Biblioteki w kreowaniu i realizacji misji na rzecz społeczności lokalnej i krajowej.

W obecnej sytuacji pandemicznej nadrzędnym priorytetem jest zdrowie Gości, dlatego też okolicznościowa uroczystość odbywać się będzie w systemie hybrydowym. Zapraszamy wszystkich za pośrednictwem platformy ClickMeeting do uczestnictwa w tym wyjątkowym dla placówki wydarzeniu.

Link aktywacyjny zostanie umieszczony na stronie internetowej (www.pbw.zgora.pl) oraz profilu facebookowym Biblioteki.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

  • 11.00 – 11.10  Uroczysta inauguracja Jubileuszu w sali wykładowej Biblioteki.
  • Powitanie zaproszonych Gości – Marzena Szafińska-Chadała, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
  • 11.10 – 11.35  Wystąpienia zaproszonych Gości. Odczytanie listów gratulacyjnych i życzeń
  • 11.35 – 12.20  Historia, dorobek i działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze – wystąpienie ilustrowane prezentacją multimedialną – Dariusz Świdkiewicz, Tadeusz Semczuk, nauczyciele bibliotekarze PBW w Zielonej Górze
  • 12.20 – 12.30  Zakończenie i podsumowanie spotkania jubileuszowego – Marzena Szafińska-Chadała, dyrektor PBW
  • 12.30 – 13.00  Zwiedzanie wystawy „Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze 1951 – 2021” (Wypożyczalnia PBW, I p.)