Kategoria: Aktualności

22 marca 2019

Wojewódzkie obchody Dnia Nowych Technologii w Edukacji

21 marca br. , po raz drugi, obchodziliśmy Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Lubuski Kurator Oświaty spotkała się z uczniami Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy. W wydarzeniu organizowanym przez szkołę udział wzięli także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, instytucji kultury oraz wyższych uczelni. W ramach promowania nowych technologii wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami, nauczyciele szkoły przygotowali doświadczenia i eksperymenty łączące naukę z zabawą. Młodzież uczestniczyła w warsztatach przygotowanych przez pracowników szkoły oraz wykładowców Akademii im.
2 grudnia 2021

Profilaktyka w każdą pogodę

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Przekazujemy Państwu informacje na temat realizacji projektu, którego celem jest wsparcie kondycji psychicznej uczniów. Projekt Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zachęcam Państwa Dyrektorów do skorzystania z oferty.
Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę
29 listopada 2021

Program LKO dla Szkół Podstawowych – konferencja „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły”

Konferencja „ Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły” organizowana w ramach Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych nad procesem kształcenia”  odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. w godzinach od 10.00 do 12.30   Głównym celem konferencji, oprócz tematyki związanej z realizacją programu, będzie przybliżenie Dyrektorom sposobu sprawowania wewnętrznego nadzoru pedagogicznego od roku szkolnego 2021/2022 w związku z wprowadzeniem rozporządzenia MEiN z dnia 1 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
23 listopada 2021

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przystąpił do realizacji Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study). Jest to największe międzynarodowe badanie dotyczące kompetencji obywatelskich uczniów, prowadzone przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA).  Badanie ICCS dostarcza uczestniczącym w nim krajom miarodajnych, porównawczych danych na temat wiedzy i rozumienia zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postaw obywatelskich uczniów.
19 listopada 2021

DUMA I SZACUNEK – „Dzieci rysują dla obrońców naszych granic”

W imieniu Ministra Edukacji i Nauki oraz własnym zachęcam Państwa do zainteresowania i rozpropagowania akcji „Dzieci rysują dla obrońców naszych granic”, akcji  zorganizowanej przez Siostry Dominikanki prowadzące katolicką szkołę i przedszkole im. bł. s. Julii Rodzińskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Akcja powstała dla uczczenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Policji, którzy z oddaniem pełnią Służbę i bronią Polskiej Granicy. Zachęcamy zatem do wysyłania fotografii prac (rysunków, obrazków, grafik) przygotowanych przez dzieci,
28 października 2021

Symulator portalu społecznościowego konsument.edu.pl Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Edukacja konsumencka oraz rozwijanie kompetencji społecznych w tym obszarze ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania dzieci i młodzieży na rynku w przyszłości. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Fundacją ProPublika udostępniają nauczycielom narzędzie konsument.edu.pl wraz z zasobami zgormadzonymi w tym obszarze.
21 października 2021

Oferta edukacyjna Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do korzystania z oferty edukacyjnej przygotowanej na rok szkolny 2021/2022 dostępnej na stronie internetowej http://muzeumlubuskie.pl/edukacja/ Obejmuje ona szereg propozycji lekcji i warsztatów muzealnych zgodnych z podstawą programową i dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych. Tematy zajęć stacjonarnych są podzielone na dwie grupy: realizowane w lokalnych filiach – Zespole Willowo-Ogrodowym i Spichlerzu oraz realizowane w zamiejscowej filii –
21 października 2021

Oferta edukacyjna „Moje finanse”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Programy Fundacji przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów.
19 października 2021

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody”

muzeum powstania warszawskiego
Muzeum Powstania Warszawskiego pragnie uhonorować społeczników i osoby bezinteresownie pomagające innym oraz wskazać ich postawę jako wzór do naśladowania. Nagroda daje możliwość docenienia spontanicznych akcji i inicjatyw lokalnych oraz niebanalnych i wyjątkowych osobowości w Państwa otoczeniu. Jeśli znają Państwo ludzi, którzy pomagają i uczą pomagać – zachęcamy do zgłoszenia ich do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.  Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 7 listopada. Zgłoszenia można przesyłać do 7 listopada 2021 roku poprzez formularz online: https://www.1944.pl/artykul/znasz-ludzi-ktorzy-pomagaja-i-ucza-pomagac,5155.html lub pocztą na adres: Muzeum Powstania Warszawskiego,
13 października 2021

Działania szkół i placówek województwa lubuskiego ukierunkowane na wsparcie uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej – raport

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa lubuskiego, okresie od 15 do 30 czerwca 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzili badanie dotyczące wsparcia uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. Celem badania było określenie i ocena działań szkół i placówek województwa lubuskiego, podejmowanych w zakresie wsparcia udzielanego uczniom po powrocie do nauki stacjonarnej, w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb. Zachęcamy do zapoznania się  z publikacją dotyczącą wyżej wymienionego działania, ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji dla dyrektorów szkół i placówek.
13 października 2021

Internetowa Platforma Specjalistyczno – Doradcza

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli została uruchomiona Internetowa Platforma Specjalistyczno – Doradcza. Aby skorzystać z zasobów  platformy w pełnym zakresie, należy się na niej zalogować pod adresem pwpp.uksw.edu.pl. Zamieszczone na platformie materiały są adresowane do czterech grup odbiorców: uczniów, rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli i wychowawców,  pedagogów, dyrektorów szkół i palcówek oraz  koordynatorów wsparcia. Zwracamy się z prośbą o upowszechnienie informacji o platformie w środowisku szkolnym.
5 października 2021

Program LKO dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych Program Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” przewidziany do realizacji w latach 2018 -2022, w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 będzie realizowany według założeń oraz  zgodnie z harmonogramem podanym w zmodyfikowanej  wersji programu na rok szkolny 2021/2022. Program realizowany jest w ramach wspomagającej funkcji zewnętrznego nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty nad szkołami i placówkami oświatowymi województwa lubuskiego.
27 września 2021

Raport z realizacji Program LKO dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo W załączeniu prezentujemy RAPORT z realizacji Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” w roku szkolnym 2020/2021. Załączniki Załącznik 4 do raportu_Pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty do organów prowadzących szkoły Data: 2021-09-27, rozmiar: 312 KB Załącznik 1 do raportu_Program LKO na rok szkolny 2020/2021 Data: 2021-09-27, rozmiar: 681 KB Załącznik 3 do raportu_Wzór_Plan działań szkoły na rok szkolny Data: 2021-09-27,
6 września 2021

Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego Powrót do szkoły – wsparcie uczniów i profilaktyka szkolna

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, SOSW, PPP,  MOS i MOW Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w konferencji szkoleniowej Powrót do szkoły – wsparcie uczniów i profilaktyka szkolna, której celem jest  doskonalenie kompetencji wychowawczych dyrektorów szkół i placówek oraz poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki szkolnej i możliwych do podjęcia działań wychowawczych, profilaktycznych ukierunkowanych na wsparcie uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej.
14 czerwca 2021

Działania szkół i placówek województwa lubuskiego ukierunkowane na wsparcie uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek Zgodnie z decyzją Lubuskiego Kuratora Oświaty, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim przystępują do badań dotyczących wsparcia uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej.  Celem badań jest określenie i ocena  działań szkół i placówek województwa lubuskiego, podejmowanych w zakresie wsparcia udzielanego uczniom po powrocie do nauki stacjonarnej, w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb. W oparciu   o wyniki ankiety, opracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz zaplanowane formy wsparcia dyrektorów szkół i placówek.