Kategoria: Aktualności

15 listopada 2023

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową

Plakat
Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy dzieci z lubuskich przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych do udziału w tegorocznym konkursie na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową organizowanym przez Lubuski Urząd Wojewódzki. Kartka powinna być wykonana ręcznie, dowolną techniką – farbami, kredkami, ołówkiem, wycinanką, itp. Oceniana będzie pomysłowość, oryginalność, elementy bożonarodzeniowe uwzględniające polską tradycję i wrażliwość, estetykę i poziom artystyczny wykonanej pracy. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie, który umieściliśmy na stronie w materiałach do pobrania u dołu strony.
13 listopada 2023

Ankieta on-line dla dyrektorów szkół podstawowych dotycząca doskonalenia zawodowego nauczycieli

  Szanowni Państwo, Informujemy, że w terminie od 13 do 17 listopada 2023 r. na naszej stronie internetowej w Systemie Ankiet będzie zamieszczona „Ankieta dotycząca doskonalenia zawodowego nauczycieli”, skierowana do dyrektorów wszystkich szkół podstawowych w województwie lubuskim. Ankieta przeprowadzana jest zgodnie z Programem działań Lubuskiego Kuratora Oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli, ukierunkowanych na podnoszenie efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego –
26 września 2023

„Demokracja bezpośrednia” – broszura informacyjno-edukacyjna

W załączeniu przekazujemy broszurę informacyjno-edukacyjną „Demokracja bezpośrednia. Podstawowe informacje”. Materiał został opracowany przez prof. Mirosława Matyję. Broszura w przystępny sposób wyjaśnia zasady budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywnych i zaangażowanych postaw społecznych. Autor materiału omawia także, co należy rozumieć przez pojęcie demokracji bezpośredniej, jakie są jej podstawowe instrumenty, a także objaśnia tytułowe zagadnienie w odniesieniu do sytuacji w Polsce. Materiał może być wykorzystany podczas zajęć dodatkowych. Prosimy o promocję tego materiału w podległych Państwu placówkach z zaznaczeniem,
11 sierpnia 2023

Wystartował nabór do Rady Dzieci i Młodzieży – zgłoszenia do 22 września 2023 r.

Ruszył nabór do VI kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Członkami Rady mogą zostać uczniowie, którzy urodzili się między 1 października 2002 r. a 1 października 2010 r. Rada będzie składała się z 32 członków (po dwóch z każdego województwa). Co trzeba zrobić? To proste! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać skan wraz z wymaganym życiorysem na adres: naborRDIM@mein.gov.pl Kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń,
17 maja 2023

Szkolenie stacjonarne pt. Uczeń w sytuacji kryzysowej – wspierająca rola szkoły

ore
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, uprzejmie informujemy, że Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym pt. Uczeń w sytuacji kryzysowej – wspierająca rola szkoły, które odbędzie się 29-30 maja 2023 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku (ul. Paderewskiego 77). Celem szkolenia jest doskonalenie kadr systemu oświaty w zakresie identyfikowania problemu, poszerzenie wiedzy na temat sposobów funkcjonowania uczniów doświadczających kryzysu,
28 kwietnia 2023

„SIŁA TKWI W MŁODEJ KRWI” – Akcja promowania Honorowego Krwiodawstwa w szkołach.

Klub Honorowych Dawców Krwi Ognista Kropla działający przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim,  na początku kwietnia rozpoczął akcję promowania honorowego krwiodawstwa w szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa lubuskiego. Kampania promocyjna realizowana jest w ramach ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026” oraz kampanii edukacyjnej pn. Twoja Krew, Moje Życie. Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży, kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów oraz obalenie negatywnych mitów związanych z oddawaniem krwi.
21 kwietnia 2023

Julka Lisiecka uczennica Zespołu Szkół Technicznych imienia Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze – III miejsce w Polsce w konkursie „ Poznaj swoje prawa w pracy”

W warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbył się 18 kwietnia  finał X edycji konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”, organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu było i jest popularyzowanie kultury bezpieczeństwa oraz kształtowanie pożądanych postaw uczniów w zakresie bezpieczeństwa pracy. Po raz pierwszy konkurs został zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w roku szkolnym 2013/14 jako element programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, ale przede wszystkim jako sprawdzian poziomu wiedzy zdobytej przez jego uczestników.
20 kwietnia 2023

Czy na pewno robimy wystarczająco dużo, aby zapobiegać przemocy rówieśniczej? – materiały po konferencji

13 kwietnia 2023 r. dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczestniczyli w zorganizowanej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty konferencji pn. Czy na pewno robimy wystarczająco dużo, aby zapobiegać przemocy rówieśniczej? Celem konferencji było podniesienie świadomości i kompetencji dyrektorów szkół w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej. Podczas spotkania  poruszone zostały tematy:  Bezpieczeństwo uczniów w dokumentacji szkolnej; Co należy wiedzieć o przemocy rówieśniczej, aby skutecznie działać? Reagowanie na przemoc rówieśniczą z perspektywy osób dorosłych.
11 kwietnia 2023

Bezpieczeństwo uczniów biorących udział w różnorodnych projektach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Rzecznik Praw Dziecka z zaniepokojeniem odbiera sygnały o wkraczaniu na teren placówek oświatowych organizacji pozarządowych, które przeprowadzają z młodzieżą szkolną różnego rodzaju zajęcia edukacyjne i wychowawcze, nie informując rodziców o rzeczywistych celach takich zajęć, ani nie przedstawiają im pełnej informacji o wszystkich współorganizatorach czy partnerach tych akcji. Rodzice, którzy wyrażają pisemną zgodę na udział swoich dzieci w takich spotkaniach, nie mają pełnej wiedzy o wszystkich ich aspektach.