Kategoria: Konferencje i narady

27 września 2013

Konferencja: „O jakości edukacji w szkołach podstawowych. Prezentacja modelu Małej Szkoły skutecznie rozwijającej umiejętności kluczowe uczniów”

Lubuski Kurator Oświaty i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zapraszają dyrektorów/wicedyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z gmin wiejskich województwa lubuskiego (dwie osoby ze szkoły)  na konferencję  pn. „O jakości edukacji w szkołach podstawowych. Prezentacja modelu Małej Szkoły skutecznie rozwijającej umiejętności kluczowe uczniów”, która odbędzie się 30 października 2013 r. w godz. 10.00 – 14.00 w  Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.      Na spotkaniu zostanie przedstawiony model funkcjonowania szkoły wypracowany w czasie 3 –
20 września 2013

Szkolenie: Wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki oświatowej i oferty wsparcia dla szkół i nauczycieli.

logo ko
Informujemy Państwa Dyrektorów szkół, że szkolenie „Wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki oświatowej i oferty wsparcia dla szkół i nauczycieli” jest adresowane wyłącznie do następujących grup  odbiorców:   – przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (radni oraz kierownicy i pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów, województwa) wykonujący zadania z zakresu oświaty; – dyrektorzy i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli; –
27 maja 2013

Konferencja „Podnoszenie efektywności kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej”

logo ko
Lubuski Kurator Oświaty Bogna Ferensztajn zaprasza dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego na konferencję  pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w  szkole ponadgimnazjalnej”, która odbędzie się 12 czerwca 2013 roku o godz. 10.00 w  Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Piaskowa 53.      Podczas spotkania przekazane zostaną informacje  dotyczące zmian wprowadzanych w szkołach ponadgimnazjalnych, efektów kształcenia uczniów lubuskich szkół oraz zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk.    Ze względu na ważność omawianych zagadnień prosimy o osobisty udział w konferencji dyrektora szkoły.
7 maja 2013

Konferencja „Dziecko sześcioletnie w szkole – dobre praktyki”

logo ko
Lubuski Kurator Oświaty Bogna Ferensztajn zaprasza dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych województwa lubuskiego na konferencję  pn. „Dziecko sześcioletnie w szkole – dobre praktyki”, która odbędzie się 21 maja 2013 roku o godz. 10.00 w Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie, ul. Piaskowa 53.      Podczas spotkania przekazane zostaną informacje  dotyczące zmian w zakresie edukacji szkolnej sześciolatka, metod pracy z sześciolatkiem w szkole oraz przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk szkół i przedszkoli w zakresie obniżenia wieku szkolnego.
14 marca 2013

„U Osterwy” o edukacji teatralnej

teatr juliusza osterwy
 13 marca 2013 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy odbyła się narada pt. Edukacja teatralna uczniów lubuskich szkół i placówek oświatowych, w której wzięło udział 262 dyrektorów oraz nauczycieli województwa lubuskiego. Narada zorganizowana została przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp. oraz z gorzowskim Teatrem.   Celem spotkania było przedstawienie uczestnikom sposobów wykorzystania istniejących możliwości pracy z uczniami w zakresie edukacji teatralnej, zaprezentowanie  projektu edukacji teatralnej U Osterwy realizowanego przy współpracy z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. oraz prezentacja dotychczasowych działań szkół.
20 lutego 2013

Konferencja dla dyrektorów szkół pt. „Rola dyrektora w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w szkole”

logo ko
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół województwa lubuskiego   Zapewnienie uczniom w szkołach bezpiecznych warunków do nauki jest jednym z podstawowych zadań każdej placówki oświatowej. Na zagadnienie to szczególnie zwrócona została uwaga w roku szkolnym 2012/2013 – ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Bezpiecznej Szkoły.   Rejestracja http://ko-gorzow.edu.pl/konferencje do 22 lutego  
5 lutego 2013

Podsumowanie konferencji „Dziecko wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole”

Dziecko wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole
31 stycznia 2013 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja Dziecko wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole, w której wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz przedstawiciele organizacji, skupiających mniejszości narodowe w naszym województwie. Konferencja została zorganizowana przez Wojewodę Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.