Kategoria: Informacje ważne

27 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek

alt
Zarządzenie Nr 17/2017  Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie opiniowania arkuszy przedszkoli, szkół i placówek określa w §2 zakres merytoryczny opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie zgodności z przepisami arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek, w tym realizację ramowych planów nauczania. W związku z powyższym prosimy Dyrektorów szkół i placówek o załączanie szkolnych planów nauczania do dokumentacji przesyłanej do zaopiniowania przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
14 kwietnia 2017

Publikacja ofert pracy dla nauczycieli

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
województwa lubuskiego   Informujemy, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty została udostępniona baza ofert pracy dla nauczycieli. Przepis art. 224. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 Nr 60) zobowiązuje dyrektora szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.
2 marca 2017

Film „Words Matter” – kampania przeciwko wadliwym kodom pamięci.

orzel
W ramach kampanii przeciwko wadliwym kodom pamięci Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie przygotowała film edukacyjny pt. "Words Matter".

Film w przystępny sposób przedstawia fakty związane z II wojną światową i jednoznacznie wyjaśnia dlaczego nie należy używać błędnych sformułowań typu "polski obóz koncentracyjny". Film jest dostępny na stronie internetowej Ambasady RP w Waszyngtonie oraz w mediach społecznościowych (facebook, twitter, youtube).
18 lipca 2016

Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych po postępowaniu rekrutacyjnym

logo LKO
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2016 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych byli zobowiązaniu do przedłożenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole w terminie do 16 lipca 2016 r.  


Zgodnie z zebranymi informacjami zamieszczamy w załączeniu wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych po postępowaniu rekrutacyjnym
29 września 2015

Nabór na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

gorzowskie centrum pomocy rodzinie
Szanowni Państwo,   Uprzejmie informujemy, że Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. W załączeniu przekazujemy informację o powyższym naborze.   Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej GCPR: www.gcprgorzow.pl w zakładce aktualności, jak również na stronie BIP: http://gcpr.bip.gov.pl/ w zakładce ogłoszenia.
11 września 2015

Ostrzeżenie Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w sprawie osób oferujących sprzedaż narkotestów w szkołach.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa lubuskiego, W załączeniu przekazujemy pismo Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. ostrzegające przed osobami podającymi się za pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i oferującymi zakup narkotestów. Załącznik:
Pismo Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
3 września 2015

Konsultacje dotyczące otwartego konkursu wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +”

wojewoda lubuski
 W związku z ogłoszonym przez Wojewodę Lubuskiego otwartym konkursem wniosków na realizację zadań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna +” w 2015 roku uprzejmie informujemy, że w dniach 8 i 9 września br. odbędą się konsultacje dotyczące procedury aplikowania i sposobu realizacji zadań w ramach ww. Programu.
Konsultacje odbędą się w następujących terminach: * 8 września – Żary w godz. 11:00 do 12:30 w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Częstochowska 15 w Żarach;
* 8 września – Zielona Góra w godz. 14:00 do 15:30 w