9 kwietnia 2018

Kongres Powiatów „Dobry Zawód”

Lubuski Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa wraz z delegacją 18 dyrektorów lubuskich szkół kształcących w zawodach uczestniczyła w Kongresie Powiatów „Dobry Zawód”, który odbył się 6 kwietnia br. we Wrocławiu. Przedsięwzięcie zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

W Kongresie udział wzięła Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska, Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, kuratorzy oświaty, także dyrektorzy szkół, nauczyciele i delegacje uczniów z 16 szkół kształcących w zawodach pożądanych na rynku pracy. Zaproszone szkoły miały możliwość przedstawienia swojej oferty edukacyjnej oraz osiągnieć. Województwo Lubuskie reprezentowali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp., którzy zaprezentowali branżę elektryczno-elektroniczną.

Podczas Kongresu poruszono następujące tematy: zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej, prezentacja dobrych praktyk współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół oraz wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej informacji:

– transmisja na żywo: Dobry Zawód | Kongres Powiatów.

https://men.gov.pl/ministerstwo/wideo/transmisja-na-zywo-dobry-zawod-kongres-powiatow.html

– prezentacja multimedialna: „Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu – prezentacja dalszych zmian w szkolnictwie zawodowym”.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/kongres-powiatow-dobry-zawod-we-wroclawiu-prezentacja-dalszych-zmian-w-szkolnictwie-zawodowym.html