5 września 2018

Program Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

cele edukacyjne, stawiane co roku przed uczniami, służą jak najlepszemu przygotowaniu ich do kolejnego etapu edukacyjnego. Dbając o jakość kształcenia uczniów lubuskich szkół podstawowych, zapraszam, Państwa Dyrektorów, do udziału w programie Lubuskiego Kuratora Oświaty. Jego głównym celem jest rozwijanie kompetencji i wspomaganie dyrektorów szkół w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem edukacyjnym, planowanym i realizowanym w sposób sprzyjający rozwojowi wszystkich uczniów. Proponowany program ma na celu motywowanie dzieci do uczenia się i rozwoju oraz optymalne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Proszę o zapoznanie się z wyznaczonymi w programie zadaniami, terminami i formami realizacji oraz o włączenie się wszystkich Państwa Dyrektorów do realizacji programu „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” w roku szkolnym 2018/2019.

Wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej wynika z analizy osiągnięć lubuskich uczniów oraz potrzeby doskonalenia procesu edukacyjnego, zorganizowanego w sposób sprzyjający uczeniu się. Jestem przekonana, że zaproponowana forma wspomagania pracy szkoły, pozwoli Państwu opracować i wdrożyć plan działań służący indywidualnemu rozwojowi dziecka.

 

Lubuski Kurator Oświaty

/-/ Ewa Rawa

Załączniki