Autor: Łukasz Moskaluniec

26 stycznia 2021

Inauguracja II edycji konkursu literacko-plastycznego „Polskie serce pękło. Katyń 1940” dla uczniów szkół ponadpodstawowych

sejm rp
Wystartowała II edycja konkursu literacko-plastycznego „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” przeznaczonego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W poniedziałek, 25 stycznia 2021 r. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, inicjatorka konkursu, ogłosiła szczegóły tej inicjatywy. W wydarzeniu w Sejmie RP uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Załączniki karta zgłoszeniowa Data: 2021-01-26, rozmiar: 99 KB regulamin Data: 2021-01-26, rozmiar: 5 MB Pobierz wszystkie pliki
26 stycznia 2021

II Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mini-Debiuty”!

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu organizuje II Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej Konkurs „Mini-Debiuty”! Konkurs będzie polegał na napisaniu autorskiej, premierowej piosenki, w dowolnym gatunku muzycznym, jej wykonanie oraz ewentualną realizację teledysku. Finał konkursu, czyli koncert laureatów, odbędzie się 4 czerwca 2021 r. w Muzeum Polskiej Piosenki, podczas którego zwycięzcy, oprócz nagród, otrzymają statuetki „Mini-Karolinki” nawiązujące do słynnej nagrody na KFPP. Więcej informacji znajduje się w załączonym poniżej regulaminie.
26 stycznia 2021

Startuje pierwsza edycja programu Złote Szkoły NBP

18 stycznia 2021 r. startuje pierwsza edycja ogólnopolskiego programu Złote Szkoły NBP, który popularyzuje zagadnienia ekonomiczne w środowiskach szkolnych i lokalnych. Inicjatywa jest skierowana do uczniów klas VII-VIII, młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli. Szkoły biorące udział w programie, mają możliwość zdobycia prestiżowego tytułu „Złota Szkoła NBP” oraz atrakcyjnych nagród pieniężnych. Program uwzględnia ograniczenia związane z pandemią.
26 stycznia 2021

Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów

Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego została otwarta Cyfrowa biblioteka.
W ramach prac, realizując postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej polona.pl przygotowane zostały kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej.
26 stycznia 2021

Projekt Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)

ore
W imieniu ORE zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dla potencjalnych grantobiorców (szkoły/placówki specjalne, szkoły ogólnodostępne, organy prowadzące) zainteresowanych udziałem w projekcie Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Ww. spotkanie dla województwa lubuskiego zaplanowano na dn. 5 lutego 2021 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rejestracja pod adresem: https://www.ore.edu.pl/2021/01/cykl-e-spotkan-model-funkcjonowania-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca/  
20 stycznia 2021

„112 ratuje życie” – konkurs plastyczny na Plakat

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra działający przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci na plakat promujący numer alarmowy 112. Jak co roku, 11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji LUW promuje wśród najmłodszych mieszkańców województwa lubuskiego właściwe postawy wobec zagrożeń, a w szczególności znajomość zasad funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego i numeru alarmowego 112. Załączniki Regulamin konkursu Data: 2021-01-20, rozmiar: 253 KB
19 stycznia 2021

Nabór wniosków w Programie Edukacja

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. 12 stycznia br. został ogłoszony II nabór wniosków na projekty w ramach Programu Edukacja.
12 stycznia 2021

Zmiany terminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2020/2021

W związku z nowelizacją rozporządzenia z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111  Lubuski Kurator Oświaty informuje o zmianie terminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021, wynikających ze zmiany terminu ferii zimowych. Załączniki Regulamin Konkursu geografia 2020-2021 Data: 2020-12-01, rozmiar: 156 KB Regulamin Konkursu historia 2020-2021 Data: 2020-12-01,
31 grudnia 2020

Informacja Lubuskiego Kuratora Oświaty – Pilne!

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i szkół specjalnych, w związku z planowanymi badaniami na obecność koronawirusa dla nauczycieli uczących w klasach I-III oraz dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach podstawowych i szkołach specjalnych, zwracamy się do Państwa z prośbą o przygotowanie list pracowników deklarujących chęć przystąpienia do badania według załączonej do e-maila tabeli (załącznik 1). Do przygotowanych list należy dołączyć zgodę każdego pracownika na przetwarzanie danych osobowych. Listy i zgody prosimy przesłać drogą elektroniczną do właściwych terytorialnie Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych do dnia 30.12.2020 r.
31 grudnia 2020

#SzczepimySię – szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli

men
Nauczyciele będą mogli skorzystać ze szczepień przeciwko COVID-19 w etapie I. Rozpocznie się on już od 15 stycznia. Dodatkowo nauczyciele klas I-III szkół podstawowych będą mogli być przetestowani na obecność koronawirusa przed zakończeniem ferii zimowych. Testowanie będzie odbywać się między 11 a 15 stycznia 2021 r. Badania będą dobrowolne i bezpłatne.Gr
30 grudnia 2020

High School Business Challenge jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej konkursem biznesowym skierowanym do uczniów szkół średnich. Pierwsze sześć edycji konkursu odbywało się w Polsce. Obecna, VII edycja konkursu, będzie wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy wezmą w nim udział uczniowie z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Głównym organizatorem jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości..
30 grudnia 2020

CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 roku

alt
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku, a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów. Informator o egzaminie ósmoklasisty https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ Informator o egzaminie maturalnym https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/ Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.
22 grudnia 2020

Szkolenia dla nauczycieli dotyczące egzaminów zewnętrznych, szkoła podstawowa i matura – sesja 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele W imieniu publicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa lubuskiego zapraszamy na szkolenia z zakresu wdrażanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Spotkania przeznaczone są dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych. Szkolenia zostaną przeprowadzone online zgodnie z załączonymi harmonogramami. Zapraszamy nauczycieli do wzięcia w nich udziału. Załączniki harmonogram ODN Data: 2021-01-11, rozmiar: 83 KB Harmonogram szkoleń PDM styczen 2021 Data: 2021-01-12,