Autor: Łukasz Moskaluniec

31 marca 2021

Eliminacje Krajowe WorldSkills Poland Nowe Technologie

Zapraszamy do udziału w Eliminacjach Krajowych WorldSkills Poland Nowe Technologie, które odbędą się 2 czerwca 2021 roku w Lublinie. Eliminacje obejmą 5 konkurencji dotyczących tzw. zawodów przyszłości takich jak: robotyka mobilna, cyberbezpieczeństwo, mechatronika, przemysł 4.0, chmura obliczeniowa. Więcej informacji o eliminacjach dostępne na: https://worldskillspoland.org.pl/skillspoland2021-lublin/
31 marca 2021

Program Erasmus+ na lata 2021-2027

Komisja Europejska w dniu 25 marca br. przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej oraz do rejestracji na Ogólnopolski Dzień Informacyjny, podczas którego nastąpi oficjalna inauguracja nowej perspektywy finansowej dla programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza: http://wydarzenia.frse.org.pl/ankieta/577996/ogolnopolski-dzien-informacyjny-15-kwietnia-2021-r.html
31 marca 2021

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „WESOŁEGO ALLELUJA”

Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej zaprasza dzieci przedszkolne oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „ Wesołego Alleluja”. Wielkanocne, plastyczne przedsięwzięcie organizowane jest przez szkołę od 2013 r.  W tym roku, już po raz dziewiąty,  Organizatorzy czekają na kartki świąteczne od dzieci z Polski, Europy i świata. Termin nadsyłania prac mija 9 kwietnia 2021 r. Załączniki Regulamin Data: 2021-03-31, rozmiar: 2 MB
31 marca 2021

IX Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Wydział Filozofii i Fundacja Rozwoju KUL zapraszają do wzięcia udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Logicznym. Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, jak i regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się na stronie Konkursu Logicznego.
31 marca 2021

Program dofinansowania edukacji matematycznej – mPotęga

Program mPotęga ma za zadanie popularyzować matematykę wśród dzieci i młodzieży, a także pokazać im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia. Formuła programu została dostosowana do wymagającej sytuacji, w jakiej znaleźli się nauczyciele i edukatorzy. Wnioski można składać online, a dofinansowanie mogą uzyskać także pomysły uwzględniające nauczanie zdalne. Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć już po raz ósmy wesprze niestandardowe projekty edukacyjne. Wnioski można nadsyłać do 10 maja.
30 marca 2021

Konkurs na opracowanie prototypu gry edukacyjnej o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza ogólnopolski konkurs na opracowanie prototypu gry edukacyjnej o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym, przeznaczonej do wykorzystania przez nauczycieli, animatorów, edukatorów lub opiekunów podczas zajęć dydaktycznych dla odbiorców powyżej 13 roku życia. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich. Załączniki Infografika z opisem konkursu Data: 2021-03-30, rozmiar: 1 MB
30 marca 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich, jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
22 marca 2021

Organizacja III etapu (wojewódzkiego) Konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych.

Na podstawie § 11ga ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.), w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, konieczne stało się wprowadzenie zmian i doprecyzowanie regulaminów dotyczących organizacji etapów III (wojewódzkich) konkursów organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
18 marca 2021

Wydarzenie online: Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, trwający czas epidemii COVID-19 i obostrzenia z nim związane mają znaczący wpływ na funkcjonowanie społeczności szkolnej. Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom wyartykułowanym w ankiecie dotyczącej Wpływu edukacji na odległość na proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału
w konferencji Wsparcie uczniów i nauczycieli w dobie edukacji zdalnej – rola i zadania dyrektora szkoły. Celem konferencji jest wyposażenie dyrektorów szkół w wiedzę nt.
15 marca 2021

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Zarazić Matematyką”

Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny „Zarazić Matematyką” organizowany jest przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, udział w konkursie jest nieodpłatny. Główne cele konkursu to popularyzacja matematyki oraz propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
15 marca 2021

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli w pandemii

Długotrwała pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego negatywne skutki. Pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów i przeciążenie nauczycieli prowadzeniem lekcji zdalnych. Uczniowie są zmęczeni, apatyczni, odizolowani od bezpośrednich kontaktów rówieśniczych. Skutkuje to trudnościami w nauce, a także wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych. Trzeba natychmiast temu przeciwdziałać. Razem ze specjalistami praktykami z zakresu psychologii MEiN przygotowało program wsparcia dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.
15 marca 2021

Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osadzonych w aresztach śledczych.  Załączniki Regulamin Data: 2021-03-15, rozmiar: 3 MB
12 marca 2021

Ograniczenia funkcjonowania szkół podstawowych w klasach I-III od 15 marca 2021 r. w województwie lubuskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych województwa lubuskiego Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki, od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r., z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności na COVID-19, wprowadzone zostanie ograniczenie funkcjonowania klas I-III szkół podstawowych m.in. w województwie lubuskim. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć w tzw. systemie „hybrydowym”, tj. naprzemiennym prowadzeniu zajęć w budynku szkoły przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.
11 marca 2021

Nowe obostrzenia w województwie lubuskim

W województwie lubuskim sytuacja epidemiczna jest szczególnie trudna, dlatego od 15 marca 2021 r. w klasach I-III szkoły podstawowej będzie obowiązywało nauczanie hybrydowe. Starsi uczniowie będą uczyć się na dotychczasowych zasadach. Nowe zasady bezpieczeństwa ogłoszone przez @MZ_GOV_PL w województwach o najwyższej liczbie zachorowań.
➡️mazowieckie – od 15 do 28 marca
➡️lubuskie – od 15 do 28 marca#edukacja #naukahybrydowa #szkoła pic.twitter.com/GOrsXE8xyx
11 marca 2021

Konkursy Przyrodnicze Puszczy Białowieskiej

Organizatorem konkursów jest portal puszcza.tv. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Klimatu i Środowiska, a projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na portalu puszcza.tv, w zakładce „KONKURSY” znajdują się regulaminy konkursów i elektroniczny formularz do zgłoszeń i wysyłania prac. Zakres i tematyka prac została dostosowana do sytuacji epidemicznej. Aby wziąć udział w konkursie nie trzeba jechać do Puszczy Białowieskiej, wystarczy chęć zdobycia wiedzy lub poznania otaczającej przyrody i porównania jej z fauną i florą występującą w Białowieskim Parku Narodowym.