4 sierpnia 2022

Uniwersystet Zielonogórski – Resocjalizacja z Kryminologią, nowy kierunek

Uniwersytet Zielonogórski informuje o utworzeniu nowego kierunku kształcenia – resocjalizacja z kryminologią.

rekrutacja dostępna pod adresem:rekrutacja.uz.zgora.pl

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do pracy z osobami wymagającymi specjalnego oddziaływania resocjalizacyjnego, zarówno w środowisku otwartym, jak i w izolacji. Kompetencje uzyskane podczas studiów predysponują go do pracy w charakterze kuratora sądowego, jako wychowawcy w zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych czy w zakładach karnych i aresztach śledczych. Absolwent kierunku resocjalizacja z kryminologią to przyszły specjalista w działalności związanej z profilaktyką i terapią uzależnień. Kompleksowa wiedza z zakresu kryminologii wsparta wiadomościami z kryminalistyki powodują, że absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w Policji, a także w służbach zajmujących się sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego wymagających specjalnej wiedzy i kompetencji. Ponadto w toku studiów absolwent uzyska kwalifikacje pedagogiczne, co wzmocni jego pozycję na rynku pracy poprzez możliwość zatrudnienia w placówkach oświatowych, szczególnie w zakresie diagnozowania i pracy z dziećmi oraz młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

źródło: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?resocjalizacja-z-kryminologia-nowy-kierunek-na-uz