19 grudnia, 2022

19 grudnia 2022

Komunikat CKE – egzamin maturalny w Formule 2023

Szanowni Państwo, w maju 2023 r. w 4-letnich liceach ogólnokształcących oraz szkołach artystycznych realizujących  program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, będzie przeprowadzany egzamin maturalny w Formule 2023. Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych zamieszczone są informacje oraz materiały dotyczące egzaminu maturalnego w tej formule, m.in.: