październik 2022

31 października 2022

Ocena pracy nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy. Na prośbę Ministra Edukacji i Nauki przypominamy, że podstawę prawną dokonywania oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół stanowią wyłącznie: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. poz.
27 października 2022

Wyniki konkursu „Bezpiecznie w wakacje? Znam się na tym!”

Konkurs plastyczny „Bezpiecznie w wakacje? Znam się na tym!” zakończony. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybrała pracę wykonaną przez Natalię Komarnicką z Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy pt.: „Bezpieczne wakacje”. Konkurs organizowany był w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn.: „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Załączniki II miejsce Oliwia Kwiatkowska Data: 2022-10-27, rozmiar: 956 KB III miejsce Wiktoria Salieva Data: 2022-10-27, rozmiar: 642 KB I miejsce Natalia Komarnicka Data: 2022-10-27,
27 października 2022

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie kontynuacji wykonywania pomiarów średniorocznego stężenia radonu w budynkach.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie kontynuacji wykonywania pomiarów średniorocznego stężenia radonu w budynkach Szanowni Państwo, w związku z wykonywaniem w 2022 r. przez spółkę ACTE sp. z o.o., na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego, pomiarów średniorocznego stężenia radonu w budynkach, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnianie wśród podległych Państwu placówek oświatowych poniższych informacji oraz zachęcania ich do udziału ww. pomiarach. Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r.
26 października 2022

Awans zawodowy – postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja dla osób według przepisów obowiązujących przed 01.09.2022 r. Załączniki: wniosek dla nauczyciela według przepisów obowiązujących przed 01.09.2022 r. wniosek dla dyrektora według przepisów obowiązujących przed 01.09.2022 r. załącznik informacyjny – według przepisów obowiązujących przed 01.09.2022 r. zaświadczenie dyrektora szkoły dla nauczyciela – według przepisów obowiązujących przed 01.09.2022 r. Dokumentacja dla osób według przepisów obowiązujących od 01.09.2022 r.
26 października 2022

VIII edycja Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w VIII edycji Turnieju Debat Historycznych – największym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym wykorzystującym formę debaty oksfordzkiej. Wszystkie dotychczasowe edycje organizowanego od 2016 r. Turnieju były objęte honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP. Turniej to nie tylko doskonała okazja do pogłębienia wiedzy o najnowszej historii Polski, ale również sposobność ćwiczenia warsztatu oksfordzkiego: umiejętności budowania logicznej argumentacji oraz komunikacji interpersonalnej. Rozgrywki odbywają się w dwóch etapach: regionalnym oraz finałowym.
25 października 2022

Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod patronatem UNESCO

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału  w konkursie organizowanym przez Goleniowski Dom Kultury. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej Color Art w Goleniowie jest imprezą cykliczną trwającą nieprzerwanie od 1990 roku. Do udziału w konkursie plastycznym Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież z całego świata. „Moje miejsce” to temat tegorocznej edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży (6- 17 lat) Załączniki Polska - regulamin CA 2023 Data: 2022-10-25, rozmiar: 52 KB Polska_karta_zgloszenia_CA__2023 Data: 2022-10-25,
25 października 2022

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Olimpiada Informatyczna Juniorów jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do wszystkich uczennic i uczniów szkół podstawowych zainteresowanych informatyką, a w szczególności programowaniem. Pierwszy etap rozpoczął się 26 września 2022 r. i potrwa do 5 stycznia 2023 r. Polega on na samodzielnym, zdalnym rozwiązywaniu zadań programistycznych przez zarejestrowanych uczestników oraz na teście wiedzy informatycznej, który odbędzie się w szkole ucznia (pod opieką nauczyciela).
25 października 2022

XXX Olimpiada Informatyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych. Olimpiada jest konkursem indywidualnym skierowanym do wszystkich uczennic i uczniów zainteresowanych informatyką, w szczególności programowaniem. Mogą w niej brać udział także uczniowie szkół podstawowych. Załączniki plakat_30olimpiada_informatyczna_wybrana Data: 2022-10-25, rozmiar: 2 MB
25 października 2022

Bezpłatne szkolenia o temacie: „Głos jako narzędzie pracy- zapobieganie chorobom zawodowym związanym z emisją głosu pracowników narażonych zawodowo na czynniki występujące w miejscu pracy”.

zus
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp. w ramach działalności edukacyjnej
w zakresie zagrożeń, które mogą być przyczyną wypadków przy pracy i chorób zawodowych organizuje bezpłatne szkolenia o temacie  „Głos jako narzędzie pracy- zapobieganie chorobom zawodowym związanym z emisją głosu pracowników narażonych zawodowo na czynniki występujące w miejscu pracy”. Skierowane są one do  osób narażonych na przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, w szczególności z sektora edukacji. Załączniki informacja o szkoleniu Gorzów W_Zielona G 2022 głos (2) Data: 2022-10-25,
25 października 2022

Zaproszenie na bezpłatny webinar: Dlaczego dzieci tak łatwo uzależniają się od e-mediów?

Webinar organizuje Fundacja Badań Społecznych z siedzibą w Szczecinie. Fundację tworzy grupa specjalistów psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, terapeutów środowiskowych i terapeutów uzależnień dzieci i młodzieży, doświadczonych w prowadzeniu badań naukowych, projektów szkoleniowych oraz zadań psychoedukacyjnych z zakresu nadużywania nowych technologii, w tym na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii / Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, czy Urzędu Miejskiego w Poznaniu i innych.
24 października 2022

„II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny”

Szanowni Państwo, zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału
w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia. Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. Konkurs składa się z trzech etapów: etap  I szkolny,