18 października 2022

Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

mając na uwadze ochronę praw dziecka, zabezpieczenie jego zdrowia i życia przed zagrożeniem związanym z przestępczością na tle seksualnym, przypominamy Państwu o ustawowym obowiązku korzystania z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS) w celu skutecznego eliminowania zagrożeń na terenie przedszkola, szkoły, placówki oraz innych miejsc, w których czas spędzają dzieci i młodzież. Przekazujemy Państwu list Ministra Edukacji i Nauki skierowany do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek

Załączniki

pismo MEiN
Data: 2022-10-18, rozmiar: 420 KB