20 grudnia, 2021

20 grudnia 2021

OCENA PRACY DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OCENY PRACY DYREKTORA SZKOŁY LUB PLACÓWKI Załączniki Z 2021-014 - procedura oceny pracy dyrektorów - zarządzenie Data: 2021-12-20, rozmiar: 28 KB Z 2021-014 - procedura oceny pracy dyrektorów Data: 2021-12-20, rozmiar: 36 KB Z 2021-014 - zał 1 Data: 2021-12-20, rozmiar: 96 KB Z 2021-014 - zał 2 Data: 2021-12-20, rozmiar: 99 KB Z 2021-014 - zał 3 Data: 2021-12-20,
20 grudnia 2021

ART. 14 UST. 3 – KONTROLE

PROCEDURA W SPRAWIE TRYBU PLANOWANIA, PRZYGOTOWANIA, PRZEPROWADZANIA I DOKUMENTOWANIA KONTROLI SPEŁNIANIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ART. 14 UST. 3 USTAWY – PRAWO OŚWIATOWE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH NADZOROWANYCH PRZEZ LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY Załączniki Z 2021-224 - procedura kontroli art. 14 ust. 3 pr. ośw. - zarządzenie Data: 2021-12-20, rozmiar: 31 KB Z 2021-224 - procedura kontroli art. 14 ust. 3 pr. ośw. Data: 2021-12-20, rozmiar: 214 KB Pobierz wszystkie pliki
20 grudnia 2021

ART. 14 UST. 3 – OPINIE

PROCEDURA W SPRAWIE WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE SPEŁNIANIA PRZEZ SZKOŁĘ NIEPUBLICZNĄ WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ART. 14 UST. 3 I 4  USTAWY – PRAWO OŚWIATOWE ORAZ SPEŁNIANIA PRZEZ PLACÓWKĘ NIEPUBLICZNĄ WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 123 UST. 1 PKT 1 USTAWY – PRAWO OŚWIATOWE Załączniki Z 2021-220 - procedura wydawania opinii art. 14 ust. 3 pr. ośw. - zarządzenie Data: 2021-12-20, rozmiar: 32 KB Z 2021-220 - procedura wydawania opinii art.
20 grudnia 2021

ZASTRZEŻENIA DO PROTOKOŁU KONTROLI

PROCEDURA W SPRAWIE WNOSZENIA I ROZPATRYWANIA PRZEZ LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY PISEMNYCH, UMOTYWOWANYCH ZASTRZEŻEŃ DO USTALEŃ ZAWARTYCH W PROTOKOLE KONTROLI Załączniki Z 2021-230 - procedura wnoszenia zastrzeżeń w protokole z kontroli - zarządzenie Data: 2021-12-20, rozmiar: 31 KB Z 2021-230 - procedura wnoszenia zastrzeżeń w protokole z kontroli Data: 2021-12-20, rozmiar: 353 KB Pobierz wszystkie pliki