2018

20 kwietnia 2018

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej “Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja”

Więcej informacji w załączniku Załączniki informacje o konkursie _jst Data: 2018-04-20, rozmiar: 520 KB
18 kwietnia 2018

I Wojewódzki Konkurs Literacki „Pan Cogito dicet…”

Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach zaprasza do udziału w I  Wojewódzkim Konkursie Literackim „Pan Cogito dicet…” pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty i Starosty Słubickiego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego. Załączniki Regulamin konkursu literackiego Data: 2018-04-18, rozmiar: 49 KB karta zgłoszenia konkurs literacki Data: 2018-04-18, rozmiar: 11 KB Pobierz wszystkie pliki
18 kwietnia 2018

I MIĘDZYSZKOLNA GRYWALIZACJA EKOLOGICZNA „Jak dbam, tak mam” 2018

Szanowni Państwo Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp., serdecznie zaprasza uczniów czwartych klas gorzowskich szkół podstawowych do udziału w Międzyszkolnej grywalizacji ekologicznej „Jak dbam, tak mam” 2018 pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.   Do udziału w rozgrywkach zapraszamy drużyny składające się z pięciu uczniów oraz jednego nauczyciela/opiekuna, jako reprezentacje swoich szkół. Załączniki REGULAMIN GRYWALIZACJI EKOLOGICZNEJ Data: 2018-04-18, rozmiar: 487 KB Załącznik nr 1 do regulaminu Data: 2018-04-18,
17 kwietnia 2018

Przekazanie przez organy prowadzące arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek do zaopiniowania Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty

Szanowni Państwo. W związku z opiniowaniem przez Lubuskiego Kuratora Oświaty arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek z terenu województwa lubuskiego, w  załączeniu przekazujemy informację dla organów prowadzących dotyczącą miejsca ich przekazania. Podane lokalizacje są zgodne z właściwością terytorialną zespołów wizytatorów, ustaloną przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.   Załączniki Miejsce przekazania arkuszy organizacji przedszkoli/szkół/placówek przez organy prowadzące w województwie lubuskim. Data: 2018-04-17, rozmiar: 14 KB
16 kwietnia 2018

Konkurs „Matematyczne natchnienie dla artysty”

Fundacja KOLOROWO z Łodzi wraz z Prywatną Szkołą Podstawową „Kornelówka” jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu matematyczno-plastycznego pt. „Matematyczne natchnienie dla artysty” tworzonego w ramach projektu „Escher – fenomen logicznego myślenia”. Konkurs narodził się z chęci promowania twórczości Maurits’a Cornelis’a Escher’a, a jego celem jest m.in. kształtowanie pojęć matematycznych i wyobraźni geometrycznej, inspirowanie do twórczych poszukiwań artystycznych w naukach ścisłych, kształcenie umiejętności korzystania z nowej technologii, profilaktyka bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży w przedziale wiekowym: 15-20 lat Załączniki regulamin Data: 2018-04-16,
16 kwietnia 2018

Przegląd filmowy „Echa Katynia”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele historii i WOS Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie Delegatura Gorzów Wlkp. organizuje przegląd filmowy „Echa Katynia”. Dnia 25 kwietnia 2018 r. godzina 12:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 107. Załączniki Plakat - JPG Data: 2018-04-19, rozmiar: 1 MB Plakat - PDF Data: 2018-04-19, rozmiar: 4 MB Pobierz wszystkie pliki
16 kwietnia 2018

Uczeń na drodze – konkurs BRD dla uczniów szkół podstawowych.

WORD Zielona Góra informuje, że zakończyliśmy eliminacje rejonowe drugiej edycji konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów i udział. Gratulujemy najlepszym, których zapraszamy na finał. Załączniki Ranking szkol rejony 2018 Data: 2018-04-16, rozmiar: 109 KB
13 kwietnia 2018

XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego w Żarach organizuje w dniu 24.04.2018.r  XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy. Celem Turnieju jest poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości. Popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku. Propagowanie kultury wycieczkowania, rozwijanie sprawności fizycznej, wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w dziedzinie  turystyki i krajoznawstwa. Załączniki REGULAMIN PTTK 2018r Data: 2018-04-13, rozmiar: 444 KB
12 kwietnia 2018

Organizacja szkół i przedszkoli

men
W dniu 10 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 4 kwietnia 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, z wyjątkiem §1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. (opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 691). Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. nazw szkół i przedszkoli (§ 1 zmienianego rozporządzenia); zasad podziału oddziału w przypadku przekroczenia liczby uczniów w oddziale,
12 kwietnia 2018

Wykaz konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych

Poniżej publikujemy wykaz przeprowadzanych w roku szkolnym konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i konkursów o zasięgu międzynarodowym Załączniki WYKAZ Data: 2018-04-12, rozmiar: 430 KB
12 kwietnia 2018

Raz, dwa, trzy – poruszaj się i Ty – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

alt
Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu pn. „Raz, dwa, trzy – poruszaj się i Ty”.   Załączniki regulamin konkursu raz dwa trzy Data: 2018-04-12, rozmiar: 292 KB zał 1 karta zgłoszeniowa konkurs wf Data: 2018-04-12, rozmiar: 40 KB zał 2 zgoda rodziców konkurs wf Data: 2018-04-12,
12 kwietnia 2018

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty organizowanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie W dniu 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 1100 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa lubuskiego organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.