12 grudnia 2018

Program Lubuskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych – placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli współpracujące w programie

Szanowni Państwo.

Wychodząc z założenia, że sukcesy edukacyjne  uczniów oraz jakość pracy szkoły w dużej mierze zależą
od wiedzy, umiejętności i zaangażowania, a także współdziałania nauczycieli i dyrektorów szkół, do współpracy
w Programie Lubuskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowejzostały zaproszone placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli z terenu naszego województwa.

Zadania placówek określone w programie dotyczą obszarów tematycznych i form doskonalenia
zawodowego skierowanych do:

  1. nauczycieli, w celu rozwijania ich kompetencji i wspierania w obszarze planowania i organizowania procesu edukacyjnego w sposób sprzyjający uczeniu się oraz skutecznego przygotowania uczniów szkół podstawowych do pierwszego w ich życiu egzaminu zewnętrznego,
  2. dyrektorów szkół w celu wspierania i rozwijania ich kompetencji w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem edukacyjnym planowanym i organizowanym w sposób sprzyjający rozwojowi uczniów i dobrze przygotowujący ich do dalszego etapu edukacyjnego.

W załączeniu prezentujemy placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli współpracujące z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie realizacji Programu LKO dla szkół podstawowych „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia
w szkole podstawowej”
oraz ich ofertę na rok szkolny 2018/2019 wpisującą się program:

Załączniki

SODiD informacja o działaniach
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, ul. Staszica 2, 65-175 Zielona Góra
Data: 2018-12-12, rozmiar: 112 KB
WOM informacja o działaniach
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wlkp.
Data: 2018-12-12, rozmiar: 698 KB
ODN Informacja o działaniach
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 15, 65-031 Zielona Góra
Data: 2018-12-12, rozmiar: 487 KB