Październik 2017

17 października 2017

Wojewódzka uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej 2017

W dniu 13 października 2017 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się wojewódzka uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, podczas której nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także osoby zaangażowane w działania na rzecz lubuskiej oświaty zostali uhonorowani krzyżami zasługi, medalami za długoletnią służbę, medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i nagrodami Lubuskiego Kuratora Oświaty. Podziękowania i życzenia z tej okazji całemu środowisku oświatowemu, a w szczególności wszystkim nagrodzonym złożyła m.in.
17 października 2017

Konkurs na scenariusz spotu „Droga to nie tor wyścigowy. Bądź Mistrzem Dwóch Kółek”

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. , wraz z partnerem niemieckim Dyrekcją Policji Wschód, realizuje projekt unijny, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się motocyklem/motorowerem. W ramach projektu KW Policji ogłasza konkurs na scenariusz spotu reklamowego „Droga to nie tor wyścigowy. Bądź Mistrzem Dwóch Kółek” .  Załączniki regulamin droga to nie tor wyscigowy' Data: 2017-10-17, rozmiar: 3 MB
16 października 2017

Świąteczna Zbiórka Żywności.

Banki Żywności od ponad 2 lat organizują Świąteczną Zbiórkę Żywności. Jej celem jest zebranie jak największej ilości Żywności, która po zbiórce trafi do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zapewni im godne i radosne święta. Zbiórka odbywa się w wybranych sklepach na terenie całego kraju. W zbiórkę żywności zaangażowani są wolontariusze, którzy zachęcają klientów do dzielenia się zakupami z potrzebującymi. W ostatnią Świąteczną Zbiórkę Żywności zaangażowanych było 50 000 wolontariuszy. Dzięki hojności Polaków Bank Żywności zebrał ponad 825 ton żywności,
16 października 2017

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie.   Celem szczegółowym Olimpiady jest: umożliwienie młodzieży sprawdzenia nabytej wiedzy z zakresu zajęć Wychowanie do życia w rodzinie oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania podczas prezentacji i debaty (II i III etap); zainteresowanie młodzieży problematyką małżeństwa i rodziny; kształtowanie pozytywnej postawy wobec instytucji małżeństwa i rodziny; wspieranie edukacji w zakresie wychowania do życia w rodzinie;
16 października 2017

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące pokolenie”

Trwa XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące pokolenie” organizowany przez Stowarzyszenie „Smoleniacy”. Konkurs przeznaczony jest dla młodych poetów: uczniów klas siódmych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do 25 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w terminie do 10 listopada 2017 roku zestawu czterech wierszy własnego autorstwa. Załączniki Regulamin i karta zgłoszeniowa Data: 2017-10-16, rozmiar: 41 KB
16 października 2017

Program „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”

alt
Program „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej” jest realizowany przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej, finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Program dotyczy prowadzenia działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zrachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku.  
16 października 2017

Spotkanie dla nauczycieli wszystkich etapów szkolnych w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Gorzowie Wielkopolskim.

filmoteka_szkolna
Pracownia Filmoteki Szkolnej w ZSO nr 3 w Gorzowie Wlkp., we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej zapraszają nauczycieli na spotkanie, które odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. o godz. 16.00. Szczegółowe informacje dostępne w załączniku.     Załączniki Zaproszenie Data: 2017-10-16, rozmiar: 374 KB
16 października 2017

Miejsca organizacji oraz siedziby komisji rejonowych konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2017/2018

Przedstawiamy Państwu miejsca rozgrywania etapów rejonowych i siedziby Rejonowych Komisji Konkursowych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018. Miejsca zawodów wojewódzkich wszystkich konkursów zostaną podane w osobnym komunikacie w terminie na dwa tygodnie przed datą rozegrania etapu wojewódzkiego danego konkursu     Załączniki - miejsca zawodów rejonowych oraz siedziby komisji konkursowych 2017/2018 Data: 2017-10-16, rozmiar: 396 KB
11 października 2017

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”

Szanowni Administratorzy i Nauczyciele, W imieniu organizatora zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół do udziału w konkursie informatycznym „Bóbr”. Konkursy główne odbędą się w dniach 13-16 listopada. Każdego dnia, jedna z grup wiekowych, będzie miała okazję na rozwiązywanie zadań w czasie rzeczywistym – zmagania rozpoczynają się o godz. 12.00! Senior (szkoły ponadgimnazjalne) 13 listopada 2017 r., Junior (gimnazja i klasy VII SP) –
11 października 2017

Program edukacyjny „Proobronni – Terytorialni”

Informujemy, że 20 września ruszyła I edycja programu edukacyjnego „Proobronni – Terytorialni” skierowanego do szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w Polsce. Celem programu jest wsparcie nauczycieli w procesie edukacji uczniów klas mundurowych pod kątem wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego. Dzięki opracowanym, w uzgodnieniu z resortem obrony narodowej, scenariuszom lekcji uczniowie będę edukowani w sposób ujednolicony w całej Polsce.
10 października 2017

Konkurs na grafikę patriotyczną.

lubuski urzad wojewodzki
Lubuski Urząd Wojewódzki organizuje konkurs na grafikę patriotyczną dotyczącą Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 r. Konkurs jest skierowany do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Zwycięski projekt grafiki będzie wykorzystany do zaprojektowania oficjalnych zaproszeń Wojewody Lubuskiego oraz wszystkich materiałów graficznych do promocji Narodowego Święta Niepodległości w latach 2017-2021.   http://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Przypominamy_Konkurs/idn:17570.html   Załączniki regulamin Data: 2017-09-28, rozmiar: 180 KB karta zgloszeniowa Data: 2017-09-28,
9 października 2017

Ankieta dotycząca liczby słyszących dzieci i młodzieży niesłyszących rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół,   w związku z przygotowywaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej informacją
dla Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą ochrony praw słyszących dzieci i młodzieży, wychowywanych przez głuchych, w kontekście swoistego wykorzystywania m.in. przez szkoły słyszących dzieci niesłyszących rodziców jako tłumaczy w kontakcie szkoła – rodzic, uprzejmie proszę o przekazanie informacji dotyczących liczby uczniów – słyszących dzieci i młodzieży  (do i powyżej 18 r.ż.) niesłyszących rodziców.   Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje przy tym na negatywny wpływ wykonywania funkcji tłumacza przez dzieci na ich rozwój,