17 października 2017

Wojewódzka uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej 2017

W dniu 13 października 2017 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się wojewódzka uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, podczas której nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także osoby zaangażowane w działania na rzecz lubuskiej oświaty zostali uhonorowani krzyżami zasługi, medalami za długoletnią służbę, medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i nagrodami Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Podziękowania i życzenia z tej okazji całemu środowisku oświatowemu, a w szczególności wszystkim nagrodzonym złożyła m.in. Pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty oraz Wojewoda Lubuski, Pan Władysław Dajczak. Wyrazy uznania i podziękowania przekazali także: Pani Bożena Mania – Prezes Zarządu Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Pan Leszek Poźniak – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Gorzowie Wielkopolskim

W imieniu odznaczonych i nagrodzonych zabrała głos Pani Krystyna Pogorzelska – nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim, podziękowała za te szczególne wyróżnienia.

Uroczystość uświetniły występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej do Kuratorium wpłynęło wiele życzeń skierowanych do pracowników lubuskiej oświaty.

 

Załączniki

Życzenia od Biskupa
Data: 2017-10-17, rozmiar: 423 KB
Życzenia od KWP
Data: 2017-10-17, rozmiar: 460 KB
Życzenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Data: 2017-10-18, rozmiar: 460 KB
Życzenia Fundacji Rodzice Szkole
Data: 2017-10-18, rozmiar: 205 KB