9 października 2017

Ankieta dotycząca liczby słyszących dzieci i młodzieży niesłyszących rodziców

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół,

 

w związku z przygotowywaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej informacją
dla Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą ochrony praw słyszących dzieci i młodzieży, wychowywanych przez głuchych, w kontekście swoistego wykorzystywania m.in. przez szkoły słyszących dzieci niesłyszących rodziców jako tłumaczy w kontakcie szkoła – rodzic, uprzejmie proszę o przekazanie informacji dotyczących liczby uczniów – słyszących dzieci i młodzieży  (do i powyżej 18 r.ż.) niesłyszących rodziców.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje przy tym na negatywny wpływ wykonywania funkcji tłumacza przez dzieci na ich rozwój, ze względu na brak wsparcia psychologicznego,
co oznacza, że nierozpoznane potrzeby tej grupy dzieci mogą stać się źródłem poważnych problemów wychowawczych i edukacyjnych.

 

Jednocześnie, aby przybliżyć szkołom i placówkom systemu oświaty problematykę o której mowa powyżej, uprzejmie przekazuję do ewentualnego wykorzystania link do pakietu informacyjnego przygotowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich pn. CODA – inność nie rozpoznana:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/coda-innosc-nie-rozpoznana-slyszace-dzieci-nieslyszacy-rodzice

 

Ze względu na pilny charakter sprawy, uprzejmie proszę o przygotowanie informacji do 12 października 2017 r.  Ankieta została zamieszczona w Systemie ankiet.

 

SYSTEM ANKIET

 

Pytania zawarte w ankiecie:

 

  1. Liczba słyszących dzieci i młodzieży do 18 roku życia niesłyszących rodziców.
  2. Liczba słyszących dzieci i młodzieży powyżej 18 roku życia niesłyszących rodziców.

 

 

Osoba do kontaktu: Grzegorz Tomczak, tel. 95 725 50 26    g.tomczak@ko-gorzow.edu.pl