29 sierpnia 2013

Zarządzenie w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Zarządzenie nr 362/2013 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 362/2013 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 sierpnia 2013 r