30 sierpnia 2013

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014

logo LKOZgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.), w dniu 30 sierpnia 2013 r. Lubuski Kurator Oświaty podała do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa lubuskiego.

Plan nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami województwa lubuskiego w roku szkolnym 2013/2014 zawiera:

 

– liczbę ewaluacji całościowych i problemowych oraz zakres ewaluacji problemowych, planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek;

 

– tematykę i liczbę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.

 

Załącznik: Plan_nadzoru_LKO_2013