29 sierpnia 2013

Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce.

ibeSzanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego

 

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przystępuje do realizacji trzeciego cyklu badania: Laboratorium myślenia – diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce. Jest to bardzo ważne badanie dla polskiego systemu edukacji, ma na celu całościowe sprawdzenie umiejętności absolwentów gimnazjów z biologii, chemii, fizyki i geografii. Laboratorium myślenia jest pierwszym ogólnopolskim, przeprowadzonym na taką skalę badaniem kompetencji uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych. W sposób szczególny uwzględniona jest w nim diagnoza umiejętności istotnych z punktu widzenia nowej podstawy programowej oraz rozwijającego się społeczeństwa, takich jak rozumowanie naukowe, wnioskowanie, formułowanie problemów, stawianie i weryfikacja hipotez, określanie związków przyczynowo-skutkowych czy odróżnianie faktów od opinii. Zebrany w trakcie badania materiał umożliwi śledzenie skutków zmian systemowych związanych m.in. z wprowadzeniem nowej podstawy programowej do szkół i nową formuła egzaminu gimnazjalnego. Wyniki badania posłużą do formułowania rekomendacji mających na celu poprawę systemu edukacji.

 

  

Jednym z celów Laboratorium myślenia jest również przygotowanie narzędzi wspierających pracę nauczycieli. Po każdym cyklu badania upowszechniana jest część zadań, wraz z obszernymi komentarzami pozwalającymi na wykorzystywanie tych narzędzi podczas lekcji. Każda szkoła biorąca udział w badaniu otrzymuje zestaw takich materiałówBadanie jest przygotowane i nadzorowane przez Pracownię Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, zgodnie ze standardami naukowymi. Realizacją badania w szkołach zajmuje się wybrana w przetargu firma Millward Brown (jedna z największych firm badawczych w Polsce).

 

W sprawie wszelkich pytań wiązanych z realizację badania prosimy o kontakt z kierownikiem badania Piotrem Walickim z Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych IBE, mail: pwalicki(5)ibe.edu.pl  numer telefonu: (22) 241 71 00, wew. 112 lub telefon komórkowy 503 026 819 adres do korespondencji: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa.

Organizacja badania Laboratorium myślenia — diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce.

 

Skrócony harmonogram badania:

          od 19 sierpnia do ok. 13 września 2013 kontaktujemy się z dyrektorami wylosowanychszkół w celu uzyskania zgody na realizację badania w danej szkole;

          od 13 września ankieterzy Millward Brown ustalają ze szkołami termin badania oraz zbierają zgody rodziców na udział uczniów w badaniu;

          od 30 września do końca października odbywa się realizacja badania w szkołach;

          w pierwszym kwartale 2014 r. przekazujemy szkołom opracowane wyniki przebadanych klas.

 

W trzecim cyklu Laboratorium myślenia weźmie udział około 7200 uczniów ze 180 wybranych losowo szkół z całej Polski. W badaniu biorą udział jedynie szkoły ponadgimnazjalne, tak by uczniowie mieli za sobą skończony cykl kształcenia gimnazjalnego.

 

Badanie będzie polegało na rozwiązaniu przez uczniów testu składającego się z 52 pytań zamkniętych z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii oraz wypełnieniu przez uczniów kwestionariusza składającego się z pytań dotyczących ich zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi, metod pracy z którymi się zetknęli na zajęciach z tych przedmiotów itp. Przewidujemy, że łączny czas badania obejmie dwie godziny lekcyjne wraz z przerwą.

W celu określenia korelacji pomiędzy rozwiązywalnością poszczególnych zadań z egzaminu gimnazjalnego a wynikami badania Laboratorium myślenia, pozyskiwane są dane uczniów. Wszystkie dane są anonimizowane i odpowiednio zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a wykorzystane zostaną jedynie w celach statystycznych. Wyniki badania będą upublicznione wyłącznie w postaci zbiorczych analiz. Należy przy tym podkreślić, że badanie nie służy ocenie pracy szkoły w nim uczestniczącej ani nie może być w tym celu wykorzystane, dotyczy bowiem wiadomości i umiejętności nabytych w poprzednim etapie edukacyjnym.

Zachęcam Państwa Dyrektorów do włączenia się w realizację w/w projektu i udzielenie pomocy osobom przeprowadzającym badania w wylosowanych szkołach.

 

Więcej informacji o prowadzonych badaniach znajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych www.ibe.edu.pl lub http://eduentuzjasci.pl/pl/badania.html;