31 stycznia 2017

ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury opiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego

logo koLubuski Kurator Oświaty informuje, że na mocy zarządzenia nr 5/2017 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury opiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe od dnia 31 stycznia 2017 r. obowiązują nowe procedury, stanowiące załącznik zarządzenia jak wyżej.

 

Poniżej wykaz procedur, będących załącznikami do zarządzenia nr 5/2017 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury opiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

 

nr załącznika

Procedura opiniowania sieci powiatowej – reforma oświaty:

Załącznik

Procedura wydawania opinii dotyczącej uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe

Załącznik nr 1a

Przykład projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego

Załącznik nr 1b

Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat X, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu X prowadzonych przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych gimnazjów specjalnych prowadzonych w szkołach innego typu.

Załącznik nr 1c

Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat X, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu X prowadzonych przez inne organy, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych.

Załącznik nr 1d

Projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat X, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu X prowadzonych przez inne organy prowadzące, od dnia 1 września 2019 r., z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz klas dotychczasowych publicznych czteroletnich techników.

Załącznik nr 2

Wzór pozytywnej opinii

Załącznik nr 3

Wzór negatywnej opinii

Załącznik nr 4

Wzór opinii wskazującej zmiany, które powinny być uwzględnione w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego P.o.

 

Pobierz treść zarządzenia