10 czerwca 2020

Zarządzenie nr 30/2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

Zarządzenie nr 30/2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

Załączniki