12 czerwca 2024

Zaproszenie kandydatów do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka

Zapraszamy do zapoznania się z listem Rzecznika Praw Dziecka dotyczącym naboru do Rady Dzieci i Młodzieży.

 

 

Załączniki