24 stycznia 2024

XV edycja Konkursu Patriotycznego „Ojczyzno Ma”

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze, serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w XV edycji Konkursu Patriotycznego „Ojczyzno Ma”.

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap przeprowadzany jest w miesiącu maju, odbywa się na terenie szkół (lub parafii) i ma na celu wyłonienie trzyosobowej reprezentacji szkoły (parafii) na finał diecezjalny. Drugi etap odbędzie się 8 listopada 2024 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Zasady udziału, sposób i forma przeprowadzania poszczególnych etapów Konkursu znajdują się w regulaminie stanowiącym załącznik. Zgłoszenia, w formie skanów wypełnionych dokumentów, należy przesłać na adres koordynatora konkursu: jan.greczycho@gmail.com

Konkurs Patriotyczny „Ojczyzno Ma” od pięciu lat jest ujmowany w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń ze szkół upływa 31 marca 2024 r.

Załączniki

Regulamin
Data: 2024-01-24, rozmiar: 438 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2024-01-24, rozmiar: 266 KB