24 stycznia 2024

Projekt z ZUS” 2023/2024

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do udziału w inicjatywie „Projekt z ZUS”, adresowanej do uczniów szkół podstawowych.


Projekt edukacyjny „Projekt z ZUS” w interesującej formie ma uświadomić młodzieży jak ważne są ubezpieczenia społeczne. Realizując „Projekt z ZUS” chce zwrócić uwagę młodzieży na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczenia się w czasie aktywności zawodowej i konieczność indywidualnego dbania o emerytalną przyszłość.

Dlaczego warto?

Zachęcamy do skorzystania z oferty edukacyjnej ZUS, ponieważ:

 • uczy o ubezpieczeniach społecznych w sposób praktyczny, przystępny i interesujący;
 • „Projekt z ZUS” ma uświadomić młodzieży, jak ważne są ubezpieczenia społeczne;
 • zwraca uwagę na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczenia się w czasie aktywności zawodowej i konieczność indywidualnego dbania o emerytalną przyszłość;
 • zapewnia opiekę merytoryczną w czasie trwania projektu;
 • „Projekt z ZUS” może być realizowany w ramach doradztwa zawodowego;
 • „Projekt z ZUS” jest dla uczniów świetnym przygotowaniem do ewentualnego udziału w „Lekcjach z ZUS” (projekcie, który realizujemy w szkołach ponadpodstawowych) i Olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” (a Olimpiada to indeksy uczelni wyższych, dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele renomowanych uczelni, nagrody rzeczowe, zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości).

Lekcję „Projekt z ZUS” może przeprowadzić:

 • nauczyciel – w realizacji projektu oferujemy wsparcie merytoryczne;
 • pracownik ZUS.

Materiały edukacyjne
Materiały dla nauczyciela do realizacji projektu znajdują się na stronie internetowej:

Materiały dla nauczyciela „Projekt z ZUS”.

Konkurs
Po przeprowadzonej lekcji młodzież – jeśli chce – może przygotować projekt, który będzie ich własną odpowiedzią na pytanie: „Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?”. Uczniowie mogą przygotować projekt w formie:

 • filmu: do 5 minut (przekazany w formie pliku mp4 na pendrive);
 • plakatu;
 • komiksu: minimum 5 scenek.

Pracę konkursową można przygotować indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 5 osób).

Najważniejsze daty z harmonogramu projektu:

 • do 22 marca 2024 r. (piątek) zgłoszenie szkół do udziału w projekcie – przesłanie Karty zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie (załącznik nr 2 do regulaminu) na adres mejlowy koordynatora do spraw komunikacji społecznej i edukacji;
 • do 22 marca 2024 r. (piątek) przeprowadzenie zajęć dla uczniów w szkołach i wykonanie prac projektowych;
 • do 25 marca 2024 r. (poniedziałek) wyłonienie najlepszych prac przez komisje szkolne – I etap (szkolny) konkursu (rozstrzygniecie konkursu na etapie szkolnym);
 • do 5 kwietnia 2024 r. (piątek) dostarczenie najlepszych prac do komisji wojewódzkiej (załącznik nr 10 do regulaminu).

Pełna informacja do pobrania poniżej, a więcej znajdą Państwo na stronie internetowej ZUS Oferta edukacyjna ZUS

Kontakt dotyczący „Projektu z ZUS” i konkursu w województwie lubuskim:
– w Gorzowie Wielkopolskim z Panią Joanna Sobieraj telefonicznie: 957395461 lub mailowo: joanna.sobieraj02@zus.pl
– w Zielonej Górze z Panią Agnieszką Kazoń telefonicznie: 68 329 45 40 lub mailowo: Agnieszka.Kazon@zus.pl

Załączniki: