4 marca 2020

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie – oferta edukacyjna na rok akademicki 2020/2021

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2020/2021 realizowaną przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Fundamentem funkcjonowania uczelni Służby Więziennej jest połączenie kształcenia praktycznego opartego na bazie doświadczonej kadry służby ze znaczącym wkładem kadry akademickiej i innych osób niezwiązanych z formacją, a budujących swoje kompetencje w obszarze bezpieczeństwa, pedagogiki w Polsce i na świecie.

Studia I stopnia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka przygotowują funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Studia Służby Więziennej to bardzo dobry wybór dla osób, które swoją przyszłość chciałyby związać z mundurem. Kandydat musi pozytywnie przejść rekrutację na studia i rozmowę kwalifikacyjną, badania lekarskie
i psychologiczne oraz testy sprawnościowe. W czasie trwania studiów uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.

 

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie:

https://wskip.edu.pl/kandydat-rekrutacja/