4 marca 2020

„JAN PAWEŁ II W LITERATURZE”

W ramach ogólnopolskiego projektu „Dar na Stulecie” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach organizuje międzyszkolny konkurs fotograficzny – selfie
z książką Jana Pawła II lub z książką o Papieżu Polaku. Konkurs pt. „JAN PAWEŁ II
W LITERATURZE”
adresowany jest  do uczniów ośrodka oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu słubickiego, ich rodziców oraz nauczycieli.

Celem konkursu jest:  uczczenie 100. rocznicy  urodzin Karola Wojtyły, wychowanie dla wartości, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, integracja ze środowiskiem lokalnym: szkołami, instytucjami samorządowymi i kulturalnymi  Słubic, i Parafią,  oraz rozwijanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży poprzez  nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Prace wykonane przez laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na wystawach w środowisku lokalnym, a także opublikowane w prasie oraz na stronie internetowej. Ponadto z powstałych prac zostanie wykonany w bibliotece szkolnej album pt. „ Święty Jan Paweł II w Literaturze”, który wzbogaci księgozbiór i będzie trwałym efektem podjętego przedsięwzięcia.

 

Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach na stronie internetowej SOSW
w Słubicach.

http://www.sosw.powiatslubicki.pl/aktualnosci.html#20190947

Organizatorami konkursu są: Maria Wałach – nauczyciel bibliotekarz i  Piotr Jaremko  – nauczyciel religii.

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa