4 marca 2020

„JAN PAWEŁ II W LITERATURZE”

W ramach ogólnopolskiego projektu „Dar na Stulecie” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach organizuje międzyszkolny konkurs fotograficzny – selfie
z książką Jana Pawła II lub z książką o Papieżu Polaku. Konkurs pt. „JAN PAWEŁ II
W LITERATURZE”
adresowany jest  do uczniów ośrodka oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu słubickiego, ich rodziców oraz nauczycieli.

Celem konkursu jest:  uczczenie 100. rocznicy  urodzin Karola Wojtyły, wychowanie dla wartości, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, integracja ze środowiskiem lokalnym: szkołami, instytucjami samorządowymi i kulturalnymi  Słubic, i Parafią,  oraz rozwijanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży poprzez  nowoczesne formy wyrazu artystycznego. Prace wykonane przez laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na wystawach w środowisku lokalnym, a także opublikowane w prasie oraz na stronie internetowej. Ponadto z powstałych prac zostanie wykonany w bibliotece szkolnej album pt. „ Święty Jan Paweł II w Literaturze”, który wzbogaci księgozbiór i będzie trwałym efektem podjętego przedsięwzięcia.

 

Szczegółowe informacje są dostępne w załącznikach na stronie internetowej SOSW
w Słubicach.

http://www.sosw.powiatslubicki.pl/aktualnosci.html#20190947

Organizatorami konkursu są: Maria Wałach – nauczyciel bibliotekarz i  Piotr Jaremko  – nauczyciel religii.