4 marca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Załączniki

Treść rozporządzenia
Data: 2020-03-04, rozmiar: 133 KB