15 marca 2022

Wypłata II raty Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,

w związku z wypłatą II raty stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022 za okres styczeń – czerwiec, prosimy o podanie do dnia 25 marca 2022 r. numeru konta bankowego ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) wg załączonego wzoru – oświadczenie stypendysty.

Wypełniony druk proszę przekazać na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul.
Jagiellończyka 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski

Osoby do kontaktu w sprawie wypłaty stypendium PRM:

Wioletta Szymańska – główny księgowy tel. 95 7 255 007
Maria Belina – starszy specjalista tel.  95 7 255 008

Załączniki

oświadczenie_stypendium_PRM2021.2022
Data: 2022-03-15, rozmiar: 30 KB