12 marca 2024

Wyniki zawodów okręgowych (II stopnia) Olimpiady Losy żołnierza … 2023/2024

Komisja Egzaminacyjna zawodów okręgowych (II stopnia) Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864 Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą” w składzie: Jerzy Dutkiewicz, Jolanta Stępkowska,  Julian Szambelan, przeprowadziła zawody okręgowe 07.03.2024 r. w Gorzowie Wielkopolskim.  Komisja stwierdza, że niżej wymienieni uczniowie uzyskali następującą liczbę punktów (test, ustny, razem):

 1. Mateusz Abrasowicz II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., nauczyciel Jarosław Musiał,
  194, 115, 309;
 2. Franciszek Dreger I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., nauczyciel Paweł Szafrański,
  183, 110, 293;
 3. Konrad Karwatowicz IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., nauczyciel Małgorzata Janus-Greszczuk,
  187, 95, 282;
 4. Marcin Makarowski I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie, nauczyciel Piotr Sobański,
  192, 85, 277;
 5. Olaf Burdziłowski I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie, nauczyciel Piotr Sobański,
  191, 80, 271.

Do zawodów centralnych zostali zakwalifikowani uczniowie:
1. Mateusz Abrasowicz,
2. Franciszek Dreger,
3. Konrad Karwatowicz,
4. Marcin Makarowski,
5. Olaf Burdziłowski.