12 marca 2024

Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawicieli organów prowadzących poradnie do udziału w spotkaniach organizowanych w ramach projektu pn. „Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych”.

Podczas spotkań uczestnicy mają okazję włączyć się do dyskusji o rozwoju poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz roli poradni w systemie wsparcia dzieci i młodzieży i ich rodzin w sytuacji rosnących potrzeb w tym zakresie. W trakcie spotkań zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Związku Zawodowego Rada Poradnictwa oraz poradni, które brały udział w działaniach pilotujących nowe rozwiązania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, oceny funkcjonalnej oraz wsparcia międzysektorowego. Podczas drugiego dnia spotkania odbędą się warsztaty dotyczące kultury organizacyjnej oraz wdrażania zmian w organizacji, prowadzone przez kadrę naukową Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Spotkania (nazywane w projekcie „kursy START”) odbędą się w kilku różnych terminach i lokalizacjach. Zapisy już ruszyły (z wyjątkiem ostatniego terminu w Warszawie).

Do udziału w spotkaniach można zgłosić się poprzez formularz rejestracyjny: https://fersdlaporadni.sgh.waw.pl/node/add/rejestracja?display=rejestracja

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym, aby zapewnić możliwość udziału jak najszerszemu gronu odbiorców, każda druga i kolejna osoba z instytucji o danym nr RSPO będzie automatycznie wpisywana na listę rezerwową. Ostatecznym potwierdzeniem udziału będzie wiadomość e-mail od organizatora.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo tutaj: https://fersdlaporadni.sgh.waw.pl

Kalendarz spotkań:

  1. GDAŃSK 15-16.04.2023
  2. KRAKÓW 26-27.03.2024
  3. POZNAŃ 04-05.04.2024
  4. BIAŁYSTOK 11-12.04.2024
  5. WROCŁAW 18-19.04.2024
  6. WARSZAWA 23-24.04.2024 (spotkanie podsumowujące).